Nyhet

Nyhet

Publicerad den 15 februari 2021

Uppdaterad den 15 februari 2021

Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna utlysa medlen, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.

100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Uppföljningsstudier av vaccin är viktiga för att öka kunskapen om till exempel effekt och säkerhet. Vetenskapsrådet arbetar för närvarande med att hitta former för att så snabbt som möjligt kunna finansiera större uppföljningsstudier av covid-19-vacciner med bred nationell förankring.

– Vi tittar nu på hur vi bäst utför detta uppdrag och hur en kommande utlysning ska se ut. En viktig aspekt är att studierna tar hänsyn till de kunskapsbehov som identifieras av regioner, kommuner och relevanta myndigheter. Det finns också ett stort behov av att bygga upp en nationell infrastruktur för studierna. Det kan till exempel innebära att knyta samman olika register och datakällor, att skapa en struktur för provinsamling och att utveckla digitala samtycken, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.

50 miljoner till forskning om långtidscovid

Många personer har symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom efter covid 19-sjukdom med 50 miljoner kronor.

– Behovet av forskning och ny kunskap är stort och vi arbetar för att så snabbt som möjligt utlysa dessa medel. Vi för dialog med bland andra Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som nu genomför ett projekt kring prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19, säger Madeleine Durbeej-Hjalt.

 

Läs uppdragen i sin helhet på regeringens webbplats:

Publicerad den 15 februari 2021

Uppdaterad den 15 februari 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

    Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta på olika aspekter av hälso- och sjukvårdens behov.

  2. Covid-19: Så identifierar du desinformation och konspirationsteorier

    Vilka krafter och mekanismer ligger bakom desinformation och konspirationsteorier? Vad gör dessa fenomen med oss och vårt samhälle? Detta seminarium ger oss tre olika perspektiv – från journalistiken, forskningen och expertmyndigheten.

  3. Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin