Nyhet

Nyhet

Publicerad den 15 februari 2021

Uppdaterad den 15 februari 2021

Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna utlysa medlen, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.

100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Uppföljningsstudier av vaccin är viktiga för att öka kunskapen om till exempel effekt och säkerhet. Vetenskapsrådet arbetar för närvarande med att hitta former för att så snabbt som möjligt kunna finansiera större uppföljningsstudier av covid-19-vacciner med bred nationell förankring.

– Vi tittar nu på hur vi bäst utför detta uppdrag och hur en kommande utlysning ska se ut. En viktig aspekt är att studierna tar hänsyn till de kunskapsbehov som identifieras av regioner, kommuner och relevanta myndigheter. Det finns också ett stort behov av att bygga upp en nationell infrastruktur för studierna. Det kan till exempel innebära att knyta samman olika register och datakällor, att skapa en struktur för provinsamling och att utveckla digitala samtycken, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.

50 miljoner till forskning om långtidscovid

Många personer har symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom efter covid 19-sjukdom med 50 miljoner kronor.

– Behovet av forskning och ny kunskap är stort och vi arbetar för att så snabbt som möjligt utlysa dessa medel. Vi för dialog med bland andra Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som nu genomför ett projekt kring prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19, säger Madeleine Durbeej-Hjalt.

 

Läs uppdragen i sin helhet på regeringens webbplats:

Publicerad den 15 februari 2021

Uppdaterad den 15 februari 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

    Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

  2. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...

  3. Kliniska studier under pandemin – bättre samordning och mer tid för forskning behövs

    Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...