Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet söker lärosäte som värd för konferens om utvecklingsforskning 2022

Vartannat år arrangerar ett svenskt lärosäte en konferens om utvecklingsforskning i samarbete med Vetenskapsrådet och Sida. Nu söker vi ett lärosäte som vill vara värd för konferensen Development Research Conference (DevRes) 2022.

Fokus för konferenserna Development Research Conference (DevRes) är forskning kring fattigdomens orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar, samt om hållbar utveckling och samband mellan hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i låginkomstländer.

Syftet är att presentera resultat och metodansatser inom de många discipliner som utvecklingsforskning spänner över, skapa ett tvärvetenskapligt forum för forskare inom området och ge möjlighet till en dialog mellan forskare, myndigheter, organisationer och praktiker. Förutom att presentera och diskutera aktuell utvecklingsforskning ska det också finnas möjligheter till forskningsbaserade diskussioner kring aktuella policyfrågor inom utvecklingssamarbete.

Den första konferensen ägde rum 2016. Den konferens vi nu söker värdlärosäte för är planerad att äga rum i augusti-september 2022. Konferensen kan organiseras av flera lärosäten tillsammans och genomföras helt eller delvis digitalt om behov finns. Vetenskapsrådet, och preliminärt också Sida och Formas, kommer att bidra med finansiering och delta i planering och organisation. Det övergripande temat för konferensen bestämmer värdlärosätet i samråd med övriga arrangörer.

Anmäl intresse senast 10 maj

10 maj 2021 är sista dag för att anmäla intresse för att arrangera Development Research Conference (DevRes) 2022. Skicka intresseanmälan till Dan Wilhelmsson på Vetenskapsrådet: dan.wilhelmsson@vr.se

I intresseanmälan, som får vara högst två sidor, ska det framgå

 • att intresseanmälan är förankrad centralt på lärosätet, eftersom värdlärosätet som helhet ska vara partner
 • vilka institutioner/centra/enheter av lärosätet samt eventuella andra lärosäten och samarbetspartners som är tänkta att vara delaktiga i organisationen
 • varför lärosätet är lämpligt som värd för konferensen
 • hur resonemangen ser ut kring ett eller flera teman för konferensen – med utgångpunkt i beskrivningen av målen med konferensen
 • hur ett brett deltagande kan garanteras när det gäller forskningsområden och intressenter.

14–15 juni i år arrangerar Umeå universitet den konferens i serien Development Research Conference (DevRes) som ursprungligen var planerad 2020 men fick flyttas fram på grund av coronapandemin. Ambitionen är att under denna konferens kunna informera om vilket lärosäte som blir värd för konferensen 2022.

Läs mer och anmäl dig till Development Research Conference (DevRes) 2021.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om utlysningar inom utvecklingsforskning

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning. Mötet är digitalt och hålls på engelska.

 2. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

  Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

 3. Exempel på forskning vi finansierar

  Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.