Nyhet

Nyhet

Publicerad den 22 april 2021

Uppdaterad den 22 april 2021

Sju forskare i Sverige får ERC Advanced grant

Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant i förra årets utlysning. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 209 forskare dela på över 500 miljoner euro. Sju av dem är verksamma i Sverige.

Kungliga Tekniska högskolan

 • Joakim Lundeberg med projektet TWIGA: Tissue-wide identification of genome alterations in cancer

Lunds universitet

 • Lars-Erik Wernersson med projektet Dynamism: Dynamic Properties of Ferroelectric III-V

Stockholms universitet

 • Christian Broberger med projektet Together: E Pluribus Unum: Principles and Plasticity of Electrical Coupling in a Neuronal Network
 • Hiranya Peiris med projektet CosmicExplorer:Exploring the Cosmos with the Vera Rubin Observatory
 • Lars Pettersson med projektet GAS-WAT: Gases in Water
 • Meike Wagner med projektet P-CITIZENS: Performing Citizenship. Social and Political Agency in Non-Professional Theatre Practice in Germany, France, Britain, Sweden and Switzerland (17801850)

Uppsala universitet

 • Per Ahlberg med projektet Tetrapod Origin: Tracking our ancestors across the Devonian world: a new multidisciplinary approach to the origin of tetrapods

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare.länk till annan webbplats


Nästa utlysning av Advanced grant öppnar 20 maj 2021.

Publicerad den 22 april 2021

Uppdaterad den 22 april 2021

Pdf / Utskrift

21 maj kommer vi att uppmärksamma forskare som fick ERC-bidrag i 2020 års utlysningar med en digital mottagning. Mer information och hur du anmäler dig kommer inom kort!

Mer inom samma ämne

 1. Intervjuträning ERC Starting grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

 2. Sök medel inom Horisont Europa

  Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.

 3. ERC-mottagning 2021

  Drygt 45 forskare verksamma i Sverige har under 2020 beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, i hård konkurrens med andra europeiska forskare. För att uppmärksamma detta bjuder Vetenskapsrådet in till en digital mottagning.