Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sju forskare i Sverige får ERC Advanced grant

Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant i förra årets utlysning. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 209 forskare dela på över 500 miljoner euro. Sju av dem är verksamma i Sverige.

Kungliga Tekniska högskolan

 • Joakim Lundeberg med projektet TWIGA: Tissue-wide identification of genome alterations in cancer

Lunds universitet

 • Lars-Erik Wernersson med projektet Dynamism: Dynamic Properties of Ferroelectric III-V

Stockholms universitet

 • Christian Broberger med projektet Together: E Pluribus Unum: Principles and Plasticity of Electrical Coupling in a Neuronal Network
 • Hiranya Peiris med projektet CosmicExplorer:Exploring the Cosmos with the Vera Rubin Observatory
 • Lars Pettersson med projektet GAS-WAT: Gases in Water
 • Meike Wagner med projektet P-CITIZENS: Performing Citizenship. Social and Political Agency in Non-Professional Theatre Practice in Germany, France, Britain, Sweden and Switzerland (17801850)

Uppsala universitet

 • Per Ahlberg med projektet Tetrapod Origin: Tracking our ancestors across the Devonian world: a new multidisciplinary approach to the origin of tetrapods

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.


Nästa utlysning av Advanced grant öppnar 20 maj 2021.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

21 maj kommer vi att uppmärksamma forskare som fick ERC-bidrag i 2020 års utlysningar med en digital mottagning. Mer information och hur du anmäler dig kommer inom kort!

Mer inom samma ämne

 1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

 2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

  Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

 3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.