Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök medel inom Horisont Europa

Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.

EU-kommissionens investeringar i Horisont Europa ska bidra till att påskynda den gröna och digitala omställningen, säkra en hållbar återhämtning efter coronapandemin och skapa en beredskap inom EU inför framtida kriser. De ska också användas för att bygga effektiva europeiska innovationsekosystem och skapa forskningsinfrastruktur i världsklass. Forskare och andra aktörer i Europa kan söka stöd genom utlysningar, stipendier, utbildningar och olika utbyten.

Läs pressmeddelandet om budgeten på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsmöten i sommar

I samband med att utlysningarna öppnar arrangerar EU-kommissionen digitala informationsmöten om de olika delprogrammen. Informationsmötena vänder sig till potentiella sökande och andra som är intresserade av att veta mer om finansieringsprocessen inom Horisont Europa.

28 juni Forskningsinfrastruktur Länk till annan webbplats.

29 & 30 juni Kluster 4: Digitala frågor, industri, rymd Länk till annan webbplats.

30 juni Kluster 3: Civil säkerhet för samhället Länk till annan webbplats.

1 juli Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen Länk till annan webbplats.

1 juli The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under Horizon Europe Länk till annan webbplats.

2 juli Kluster 1: Hälsa Länk till annan webbplats.

5 & 6 juli Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet Länk till annan webbplats.

7 & 8 juli Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö Länk till annan webbplats.

9 juli Breddat deltagande och förstärkande av ERA Länk till annan webbplats.

I anslutning till informationsmötena arrangeras träffar inom de olika delprogrammen där du som forskare har möjlighet att knyta kontakter inför framtida projektsamarbeten. Mer information finns på Horisont Europas NCP-portal. Länk till annan webbplats.

Nationella kontaktpersoner kan svara på frågor

På Vetenskapsrådet finns nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) för olika delar av Horisont Europa. De ansvarar för att informera om utlysningar och evenemang och kan svara på frågor som rör deras respektive ansvarsområden inom Horisont Europa.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  3. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.