Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök medel inom Horisont Europa

Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.

EU-kommissionens investeringar i Horisont Europa ska bidra till att påskynda den gröna och digitala omställningen, säkra en hållbar återhämtning efter coronapandemin och skapa en beredskap inom EU inför framtida kriser. De ska också användas för att bygga effektiva europeiska innovationsekosystem och skapa forskningsinfrastruktur i världsklass. Forskare och andra aktörer i Europa kan söka stöd genom utlysningar, stipendier, utbildningar och olika utbyten.

Läs pressmeddelandet om budgeten på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsmöten i sommar

I samband med att utlysningarna öppnar arrangerar EU-kommissionen digitala informationsmöten om de olika delprogrammen. Informationsmötena vänder sig till potentiella sökande och andra som är intresserade av att veta mer om finansieringsprocessen inom Horisont Europa.

28 juni Forskningsinfrastruktur Länk till annan webbplats.

29 & 30 juni Kluster 4: Digitala frågor, industri, rymd Länk till annan webbplats.

30 juni Kluster 3: Civil säkerhet för samhället Länk till annan webbplats.

1 juli Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen Länk till annan webbplats.

1 juli The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under Horizon Europe Länk till annan webbplats.

2 juli Kluster 1: Hälsa Länk till annan webbplats.

5 & 6 juli Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet Länk till annan webbplats.

7 & 8 juli Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö Länk till annan webbplats.

9 juli Breddat deltagande och förstärkande av ERA Länk till annan webbplats.

I anslutning till informationsmötena arrangeras träffar inom de olika delprogrammen där du som forskare har möjlighet att knyta kontakter inför framtida projektsamarbeten. Mer information finns på Horisont Europas NCP-portal. Länk till annan webbplats.

Nationella kontaktpersoner kan svara på frågor

På Vetenskapsrådet finns nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) för olika delar av Horisont Europa. De ansvarar för att informera om utlysningar och evenemang och kan svara på frågor som rör deras respektive ansvarsområden inom Horisont Europa.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Webbinarium om ERC Synergy Grant

    Välkommen 15 juni till ett informationsmöte om ERC-bidraget Synergy grant. Nästa utlysning, ERC-2023-SyG, planeras öppna i juli 2022 och stänga i november 2022.

  2. 15 forskare verksamma i Sverige får ERC Consolidator Grant

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. Bidraget riktar sig till forskare som disputerade för 7–12 år sedan och är i genomsnitt på två miljoner euro under fem år. 15 av forskarna som nu får bidra...

  3. Sök medel från ERC

    Europeiska forskningsrådet – European Research Council, ERC – stödjer forskarinitierad forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Här kan du se hur vi på Vetenskapsrådet kan stötta dig som vill söka medel från ERC.