Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök medel inom Horisont Europa

Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro. Informationsmöten om utlysningarna arrangeras under sommaren.

EU-kommissionens investeringar i Horisont Europa ska bidra till att påskynda den gröna och digitala omställningen, säkra en hållbar återhämtning efter coronapandemin och skapa en beredskap inom EU inför framtida kriser. De ska också användas för att bygga effektiva europeiska innovationsekosystem och skapa forskningsinfrastruktur i världsklass. Forskare och andra aktörer i Europa kan söka stöd genom utlysningar, stipendier, utbildningar och olika utbyten.

Läs pressmeddelandet om budgeten på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsmöten i sommar

I samband med att utlysningarna öppnar arrangerar EU-kommissionen digitala informationsmöten om de olika delprogrammen. Informationsmötena vänder sig till potentiella sökande och andra som är intresserade av att veta mer om finansieringsprocessen inom Horisont Europa.

28 juni Forskningsinfrastruktur

29 & 30 juni Kluster 4: Digitala frågor, industri, rymd

30 juni Kluster 3: Civil säkerhet för samhället

1 juli Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

1 juli The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under Horizon Europe

2 juli Kluster 1: Hälsa

5 & 6 juli Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

7 & 8 juli Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

9 juli Breddat deltagande och förstärkande av ERA

I anslutning till informationsmötena arrangeras träffar inom de olika delprogrammen där du som forskare har möjlighet att knyta kontakter inför framtida projektsamarbeten. Mer information finns på Horisont Europas NCP-portal.

Nationella kontaktpersoner kan svara på frågor

På Vetenskapsrådet finns nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) för olika delar av Horisont Europa. De ansvarar för att informera om utlysningar och evenemang och kan svara på frågor som rör deras respektive ansvarsområden inom Horisont Europa.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

  3. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.