Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Lisbeth Olsson ny huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

Hon är professor i industriell bioteknik och har ett stort intresse av att hitta lösningar på samhällets stora utmaningar. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för att öka de tvärvetenskapliga möjligheterna inom forskningsinfrastruktur och bredda den internationella samverkan.

Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer heter Lisbeth Olsson och är professor i industriell bioteknik. Sedan 2008 har hon utvecklat verksamheten inom industriell bioteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där hon nu är avdelningschef. Hennes forskning handlar om att designa och använda mikroorganismer och enzymer för att producera kemikalier, material och bränslen från biomassa.

Genom åren har hon haft kontakt med flera olika typer av forskningsinfrastrukturer, både i Sverige och internationellt, dels som forskare och dels i olika styrgrupper.

Foto på Lisbeth Olsson.

Foto: Thor Balkhed

–Jag har deltagit i arbetet med att bygga upp och driva tvärvetenskapliga miljöer som Wallenberg Wood Science Center och den strategiska forskningsmiljön Chalmers Energiinitiativ. Detta är erfarenheter som jag tror att jag kan dra nytta av i min nya roll som huvudsekreterare, säger Lisbeth Olsson.

Som huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vill hon arbeta för att öka de tvärvetenskapliga möjligheterna inom forskningsinfrastruktur, se till att befintlig infrastruktur utvecklas kontinuerligt och arbeta för en bredare internationell samverkan runt infrastrukturerna. Hon hoppas också kunna bidra till att öka tillgången till ledande infrastrukturer för alla relevanta forskningsområden.

–Jag tycker att det är otroligt viktigt att forskarsverige samlas runt nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. De är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva spetsforskning! säger Lisbeth Olsson.

Att se till att de infrastrukturer vi har och etablerar i Sverige är attraktiva, uppdaterade, tillgängliga och långsiktigt hållbara, är andra frågor som hon vill fokusera på.

– Hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsmål ligger mig också varmt om hjärtat.

Lisbeth Olsson tillträder som ny huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer 1 november 2021.

På Vetenskapsrådet finns fem huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens som bidrar till verksamheten med kunskap och erfarenhet

Huvudsekreterarna ingår i myndighetens ledningsråd och initierar, driver och följer upp frågor inom sina respektive områden. Huvudsekreterarna är aktiva forskare och som regel anställda på Vetenskapsrådet på deltid i högst sex år.

Läs mer om Vetenskapsrådets huvudsekreterare

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  3. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.