Nyhet

Nyhet

Publicerad den 06 oktober 2021

Uppdaterad den 06 oktober 2021

Vetenskapsrådet stöder plattform för antibiotikautveckling med 25 miljoner

Vetenskapsrådet har tagit beslut om att finansiera ENABLE-2, en plattform för antibiotikautveckling vid Uppsala universitet, med 25 miljoner kronor under 2021 – 2022.

Plattformen öppnade 4 oktober för nya ansökningar. Den forskning som kan få finansiering genom den ska röra molekyler som kan vara kandidater till antibakteriella läkemedel. Med stöd från Vinnova kan även företag ansöka om att använda plattformen.

Se utlysning från ENABLE-2 för ytterligare detaljerlänk till annan webbplats.

Publicerad den 06 oktober 2021

Uppdaterad den 06 oktober 2021

Mer inom samma ämne

  1. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

    Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största hoten mot global hälsa och livsmedelssäkerhet. Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot en av våra främsta mediciner – antibiotikan! Hur kan vi alla ta ett...

  2. Projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR). Totalt beviljar vi 15 miljoner kronor för åren 2021–2023.

  3. Nya nätverk ska öka kunskapen om antibiotikaresistens

    Fyra forskningsnätverk får bidrag för att hitta nya lösningar och dela metoder som kan minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Stödet är en riktad satsning inom det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens.