Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet stöder plattform för antibiotikautveckling med 25 miljoner

Vetenskapsrådet har tagit beslut om att finansiera ENABLE-2, en plattform för antibiotikautveckling vid Uppsala universitet, med 25 miljoner kronor under 2021 – 2022.

Plattformen öppnade 4 oktober för nya ansökningar. Den forskning som kan få finansiering genom den ska röra molekyler som kan vara kandidater till antibakteriella läkemedel. Med stöd från Vinnova kan även företag ansöka om att använda plattformen.

Se utlysning från ENABLE-2 för ytterligare detaljer Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

  2. Halvtidsutvärdering av Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

    Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13...

  3. Lärdomar av sju nationella forskningsprogram

    Formas, Forte och Vetenskapsrådet bjuder in till ett öppet seminarium för att presentera en övergripande analys och lärdomar från halvtidsutvärderingen av sju nationella forskningsprogram. Under seminariet finns det möjlighet att ställa frågor.