Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet stöder plattform för antibiotikautveckling med 25 miljoner

Vetenskapsrådet har tagit beslut om att finansiera ENABLE-2, en plattform för antibiotikautveckling vid Uppsala universitet, med 25 miljoner kronor under 2021 – 2022.

Plattformen öppnade 4 oktober för nya ansökningar. Den forskning som kan få finansiering genom den ska röra molekyler som kan vara kandidater till antibakteriella läkemedel. Med stöd från Vinnova kan även företag ansöka om att använda plattformen.

Se utlysning från ENABLE-2 för ytterligare detaljer Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Towards a One Health AMR partnership

    3 februari anordnar JPIAMR en internationell konferens för att diskutera och utforma ett nytt partnerskap med ett så kallat "One Health"-perspektiv. Konferensen riktar sig till forskarsamhället, forskningspolitiska aktörer liksom offentlig- och priva...

  2. "Forskning är nyckeln i arbetet mot antibiotikaresistens"

    För att säkra världens tillgång till effektiva läkemedel behövs stora resurser för forskning och innovation, breda globala samarbeten och tydligt ledarskap. Sverige har en ledande roll i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens och Vetens...

  3. Miljöns betydelse för att sprida antibiotikaresistens är underskattad 

    Vi tenderar att underskatta miljöns roll när det gäller att sprida antibiotikaresistens. Att begränsa resistens i fattiga länder är centralt för att begränsa framtida problem även i övriga länder. Det menar forskaren Joakim Larsson som får finansieri...