Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet stöder plattform för antibiotikautveckling med 25 miljoner

Vetenskapsrådet har tagit beslut om att finansiera ENABLE-2, en plattform för antibiotikautveckling vid Uppsala universitet, med 25 miljoner kronor under 2021 – 2022.

Plattformen öppnade 4 oktober för nya ansökningar. Den forskning som kan få finansiering genom den ska röra molekyler som kan vara kandidater till antibakteriella läkemedel. Med stöd från Vinnova kan även företag ansöka om att använda plattformen.

Se utlysning från ENABLE-2 för ytterligare detaljer Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

    Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

  2. Antibiotikaforum 2023

    Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsr...

  3. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

Till toppen