Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Valberedningar klara inför val av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd

Nya ledamöter ska utses till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2022–2024. Elektorer, utsedda av landets lärosäten, har nu valt valberedningar som ska ta fram förslag på nya ledamöter. 14 december väljer elektorerna sedan vilka ledamöter det blir.

Valberedning Vetenskapsrådets styrelse

 • Clas Ahlm, Umeå universitet
 • Ken Benson, Stockholms universitet
 • Peter Lindblad, Uppsala universitet
 • Jenny Nyström, Göteborgs universitet
 • Mia Rönnmar, Lunds universitet
 • Kajsa Uvdal, Linköpings universitet

Valberedning ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

 • Ken Benson, Stockholms universitet
 • Matz Dahlberg, Uppsala universitet
 • Åsa Karlsson Sjögren, Umeå universitet
 • Simon Matti, Luleå tekniska universitet
 • Eva Reimers, Göteborgs universitet
 • Mia Rönnmar, Lunds universitet
 • David Thurfjell, Södertörns högskola

Valberedning ämnesrådet för medicin och hälsa

 • Clas Ahlm, Umeå universitet
 • Bengt Fadeel, Karolinska institutet
 • Tove Fall, Uppsala universitet
 • Karin Lindkvist, Lunds universitet
 • Jenny Nyström, Göteborgs universitet
 • Jonas Oldgren, Uppsala universitet
 • Anna Strömberg, Linköpings universitetet

Valberedning ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

 • Ylva Engström, Stockholms universitet
 • Elisabet Kassfeldt, Luleå tekniska universitet
 • Peter Lindblad, Uppsala universitet
 • Johan Mauritsson, Lunds universitet
 • Per Stenström, Chalmers tekniska högskola
 • Kajsa Uvdal, Linköpings universitet
 • Thomas Wågberg, Umeå universitet

Så ser valprocessen ut

Vart tredje år utses nya ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd genom en valprocess. Det är en process i flera steg:

 • Lärosätena utser 165 elektorer som ska representera Sveriges forskare (våren/sommaren 2021).
 • Elektorer – elektorsförsamlingen – väljer valberedningar (början av oktober 2021).
 • Valberedningarna tar fram förslag på nya ledamöter (månadsskiftet november/december 2021).
 • Elektorerna väljer vilka som ska bli nya ledamöter (14 december 2021).

Utöver detta utser regeringen styrelsens ordförande och ytterligare en ledamot samt två ledamöter till ämnesrådet för medicin och hälsa.

Även nya ledamöter till utbildningsvetenskapliga kommittén samt kommittén för konstnärlig forskning kommer att utses i höst. Till dessa kommittéer är det Vetenskapsrådets styrelse som utser ledamöterna.

Läs mer om valprocessen

Artikel i tidningen Curie om valen till forskningsrådens styrelser och ämnesråd: "Unikt forskarstyre borde engagera mer" Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

  Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.

 2. Fakturor till Vetenskapsrådet

  Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

 3. Årsredovisning 2022

Till toppen