Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

I arbetet med att ta fram hur en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser ska organiseras tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör forskningsinfrastrukturen vara utformad och vilka krav bör vi kunna ställa på den?

I juni i år beslutade Vetenskapsrådet att avbryta processen för fortsatt finansiering av forskningsinfrastrukturen Swedish Infrastructure for Computing, SNIC. Nu pågår arbetet med hur en ny infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser bör organiseras.

Den 11 oktober hade vi en hearing där vi informerade om det pågående arbetet och samlade in synpunkter från forskarsamhället om utformning och krav på en infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser.

För dig som inte kunde delta vid hearingen finns nu möjlighet att lämna dina synpunkter via mejl: Hur bör en sådan forskningsinfrastruktur vara utformad och vilka krav bör vi ställa på den?

Skicka dina synpunkter till hpcinfra@vr.se senast 5 november 2021.

Vad händer sen?

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, kommer att hantera frågan under hösten.

Nyhet från 21 juni: Behov av ny nationell forskningsinfrastruktur för storskaliga datorresurser

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

  2. Forskningskvalitet och internationell konkurrenskraft

    Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen I denna rapport presenterar Vetenskapsrådet vår syn på vad som behövs för att stärka och utveckla det svenska forskningssystemet, så att det skapar bästa möjliga förutsättningar f...

  3. Rundabordsdiskussion om framtiden för organisationer för användare av synkrotronljus

    Vetenskapsrådet, Föreningen för användare av synkrotronljuset vid MAX IV (FASM) och The Swedish Synchroton Users Organisation (SSUO) bjuder in till en digital rundabordsdiskussion om hur de svenska organisationerna för användare av synkrotronljusfaci...

Till toppen