Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

I arbetet med att ta fram hur en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser ska organiseras tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör forskningsinfrastrukturen vara utformad och vilka krav bör vi kunna ställa på den?

I juni i år beslutade Vetenskapsrådet att avbryta processen för fortsatt finansiering av forskningsinfrastrukturen Swedish Infrastructure for Computing, SNIC. Nu pågår arbetet med hur en ny infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser bör organiseras.

Den 11 oktober hade vi en hearing där vi informerade om det pågående arbetet och samlade in synpunkter från forskarsamhället om utformning och krav på en infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser.

För dig som inte kunde delta vid hearingen finns nu möjlighet att lämna dina synpunkter via mejl: Hur bör en sådan forskningsinfrastruktur vara utformad och vilka krav bör vi ställa på den?

Skicka dina synpunkter till hpcinfra@vr.se senast 5 november 2021.

Vad händer sen?

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, kommer att hantera frågan under hösten.

Nyhet från 21 juni: Behov av ny nationell forskningsinfrastruktur för storskaliga datorresurser

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. ESS bidrar med samhällsnytta – vad behöver Sverige göra framåt för att öka effekten?

    Sverige och Europa investerar stort i ESS. Vad har Sverige fått ut av satsningen så här långt? På vilka sätt bidrar forskningsinfrastrukturer till samhället? Vad behöver Sverige göra för att optimera utväxlingen? Välkommen till ett digitalt frukostse...

  3. Samhällsekonomiska effekter av svenska investeringar i ESS 2010–2020

    De svenska investeringar som genomförts under uppbyggnadsfasen av European Spallation Source, ESS, har genererat positiva samhällsekonomiska effekter för Sverige. Det är den övergripande slutsatsen i denna rapport. De stora vinsterna förväntas dock k...