Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

I arbetet med att ta fram hur en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser ska organiseras tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör forskningsinfrastrukturen vara utformad och vilka krav bör vi kunna ställa på den?

I juni i år beslutade Vetenskapsrådet att avbryta processen för fortsatt finansiering av forskningsinfrastrukturen Swedish Infrastructure for Computing, SNIC. Nu pågår arbetet med hur en ny infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser bör organiseras.

Den 11 oktober hade vi en hearing där vi informerade om det pågående arbetet och samlade in synpunkter från forskarsamhället om utformning och krav på en infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser.

För dig som inte kunde delta vid hearingen finns nu möjlighet att lämna dina synpunkter via mejl: Hur bör en sådan forskningsinfrastruktur vara utformad och vilka krav bör vi ställa på den?

Skicka dina synpunkter till hpcinfra@vr.se senast 5 november 2021.

Vad händer sen?

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, kommer att hantera frågan under hösten.

Nyhet från 21 juni: Behov av ny nationell forskningsinfrastruktur för storskaliga datorresurser

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Information meeting on Swedish in-kind contributions to ESS

    Vetenskapsrådet och European Spallation Source ERIC (ESS) bjuder in till ett digitalt informationsmöte om processen framåt för svenska in kind-bidrag till ESS. Mötet hålls på engelska.

  2. Hearing: National Resources for Large-Scale Computing

    Vetenskapsrådet arrangerar en hearing kring finansieringen och organisationen av nationella tjänster för storskaliga datorresurser. Hearingen hålls på engelska och vänder sig till användare vid lärosäten och andra intressenter.

  3. National benefits from Swedish membership in international research infrastructures 2016–2019

    Sverige är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer. Hur ser utbytet ut när det gäller exempelvis svensk användning och vetenskaplig produktion eller annan retur i form av kunskaps- och tekniköverföring? Denna rapport bygger på en utr...