Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

I arbetet med att ta fram hur en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser ska organiseras tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör forskningsinfrastrukturen vara utformad och vilka krav bör vi kunna ställa på den?

I juni i år beslutade Vetenskapsrådet att avbryta processen för fortsatt finansiering av forskningsinfrastrukturen Swedish Infrastructure for Computing, SNIC. Nu pågår arbetet med hur en ny infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser bör organiseras.

Den 11 oktober hade vi en hearing där vi informerade om det pågående arbetet och samlade in synpunkter från forskarsamhället om utformning och krav på en infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser.

För dig som inte kunde delta vid hearingen finns nu möjlighet att lämna dina synpunkter via mejl: Hur bör en sådan forskningsinfrastruktur vara utformad och vilka krav bör vi ställa på den?

Skicka dina synpunkter till hpcinfra@vr.se senast 5 november 2021.

Vad händer sen?

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, kommer att hantera frågan under hösten.

Nyhet från 21 juni: Behov av ny nationell forskningsinfrastruktur för storskaliga datorresurser

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...