Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser

I arbetet med att ta fram hur en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser ska organiseras tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare. Hur bör forskningsinfrastrukturen vara utformad och vilka krav bör vi kunna ställa på den?

I juni i år beslutade Vetenskapsrådet att avbryta processen för fortsatt finansiering av forskningsinfrastrukturen Swedish Infrastructure for Computing, SNIC. Nu pågår arbetet med hur en ny infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser bör organiseras.

Den 11 oktober hade vi en hearing där vi informerade om det pågående arbetet och samlade in synpunkter från forskarsamhället om utformning och krav på en infrastruktur för storskaliga beräkningsresurser.

För dig som inte kunde delta vid hearingen finns nu möjlighet att lämna dina synpunkter via mejl: Hur bör en sådan forskningsinfrastruktur vara utformad och vilka krav bör vi ställa på den?

Skicka dina synpunkter till hpcinfra@vr.se senast 5 november 2021.

Vad händer sen?

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, kommer att hantera frågan under hösten.

Nyhet från 21 juni: Behov av ny nationell forskningsinfrastruktur för storskaliga datorresurser

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.