Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya kriterier för att godkännas som medelsförvaltare

Vetenskapsrådet har beslutat om nya kriterier för att bli godkänd som medelsförvaltare för bidrag vi utlyser från och med nästa år. Detta innebär att även en rad sedan tidigare godkända organisationer behöver ansöka och prövas mot de nya kriterierna.

De enda som inte behöver ansöka är svenska universitet och högskolor med staten som huvudman, enskilda utbildningsanordnare som omfattas av lagen om tillstånd att utfärda vissa examina samt svenska regioner. Andra organisationer kan godkännas efter ansökan om de som en del av sitt uppdrag bedriver sådan forskning eller forskningsstödjande verksamhet som Vetenskapsrådet har i uppdrag att finansiera, och dessutom uppfyller vissa kriterier.

– Under 2021 har vi gjort en översyn av de kriterier som gäller för att en organisation ska godkännas som medelsförvaltare för våra bidrag. Översynen är viktig för att garantera att de som är godkända som medelsförvaltare kan erbjuda rätt förutsättningar för att genomföra den forskning och forskningsstödjande verksamhet vi stöder, säger Vetenskapsrådet generaldirektör Sven Stafström.

Gäller utlysningar från 1 januari 2022

De nya kriterierna gäller för de bidrag Vetenskapsrådet utlyser från och med 1 januari 2022.

De organisationer som berörs har fått information tillsammans med ett ansökningsformulär via mejl. För att vi ska kunna ge besked innan de första utlysningarna öppnar 2022 behöver vi få ansökningarna i god tid, senast 15 november.

Om du som ansvarig företrädare för en organisation har frågor kring detta kan du kontakta Vetenskapsrådet via medelsforvaltare@vr.se. Om du tänker söka våra forskningsbidrag 2022 och har frågor ska du vända dig till din organisation.

Mer om medelsförvaltare

En medelsförvaltare är den organisation som tar emot och administrerar forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. För att kunna få bidrag från oss måste forskaren vara anställd av en godkänd medelsförvaltare under bidragsperioden.

Krav för att bli godkänd som medelsförvaltare

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  2. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

  3. Informationsmöte om internationell postdok

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.