Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Irene Wennemo blir ny ordförande för Vetenskapsrådets styrelse

Regeringen har utsett Irene Wennemo till ny ordförande för Vetenskapsrådets styrelse från och med 1 januari 2022. Hon tar över efter Agneta Bladh.

Irene Wennemo är idag generaldirektör för Medlingsinstitutet och ordförande i Rådet för forskningens infrastruktur vid Vetenskapsrådet. Hon har en doktorsexamen i sociologi från Stockholms universitet och har bland annat arbetat som statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet (2014–2019).

Hon har en stor erfarenhet av styrelseuppdrag inom högskole- och forskningssektorn, som ledamot i styrelsen för Linköpings och Lunds universitet, Högskoleverket, Institutet för framtidsstudier och KK-stiftelsen. Vid sidan av detta har hon också varit verksam som skribent, både av ledartexter och facklitteratur.

Irene Wennemo

Irene Wennemo. Foto: Linnéa Carlsson

–Det är ett spännande uppdrag och jag ser fram emot att vara en del av utvecklingen av forskningsfinansiering och forskningspolitik. Jag tror att jag kommer få nytta av mitt breda intresse för både vetenskap och politik. Under den pandemi som världen gått igenom har fristående forskning visat sig vara en nyckel till framgång, och förståelsen för forskningens nytta har ökat. Dessa lärdomar bör man dra nytta av i forskningspolitiken, säger Irene Wennemo.

Irene Wennemo tar över efter Agneta Bladh som suttit på posten som styrelseordförande sedan januari 2016.

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Vad gör Vetenskapsrådets styrelse?

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

I höst utses nya ledamöter till styrelsen för 2022–2024

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

  3. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och AI

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.