Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nu gör vi en omarbetning av publikationen God forskningssed

Vetenskapsrådet har påbörjat en omarbetning och uppdatering av God forskningssed, vår publikation om etiska frågeställningar relaterade till forskning. Den nya versionen förväntas vara klar under 2023.

God forskningssed är en vägledning och informationssamling som lyfter etiska frågeställningar och problem som forskare bör tänka på när de designar ett forskningsprojekt och ansöker om etiskt tillstånd. Den är även tänkt att väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar inom etikområdet.

Den senaste versionen från 2017 används flitigt i forskarutbildningen och är också den publikation som laddas ner mest bland Vetenskapsrådets rapporter. Men sedan 2017 har mycket hänt inom forskarsamhället. Nya myndigheter med uppdrag inom forskningsetik har bildats och en ny lag om oredlighet i forskning har stiftats. Det gör att delar av informationen i God forskningssed är inaktuell.

Nu gör vi en uppdatering av innehållet och passar då även på att omarbeta publikationen och inkludera etiska dilemman från flera olika forskningsområden. Den nya publikationen förväntas vara klar under 2023.

–Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Vår populära publikation God forskningssed kommer nu att uppdateras med information om bland annat nya lagar och aktuella perspektiv på forskningsetik och etiska dilemman, säger Vetenskapsrådet generaldirektör Sven Stafström.

Vetenskapsrådet expertgrupp för etik ska ta fram med den nya publikationen. Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer samt olika referensgrupper kommer också att involveras i arbetet.

God forskningssed från 2017

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Temadag om forskningens integritet

    Att forskningsfusk måste stoppas är alla överens om. Men frågan om forskningens integritet är större än så. Välkommen till en temadag om forskningens integritet och om vad forskarsamhället och forskningsfinansiärerna kan göra för att befrämja en god ...

  2. Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed

    Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda...

  3. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.