Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.

Kommittén för konstnärlig forskning

I kommittén för konstnärlig forskning sitter sju ledamöter. De representerar olika konstarter och är aktiva inom konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter efter förslag från universitet och högskolor.

Ordförande

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola (tidigare ledamot)

Nya ledamöter

 • Camilla Eeg-Tverbakk, professor i drama och tillämpad teater, dramaturg. Oslo Metropolitan University, Norge
 • Cecilia Järdemar, konstnär, PhD in Fine Arts, lektor i fotografi och rörlig bild, Konstfack
 • Fredrik Nyberg, poet, fil.dr. i litterär gestaltning, frilans, knuten till Göteborgs universitet, HDK-Valand

Omvalda ledamöter

 • Johan Redström. professor i design, designer, Designhögskolan, Umeå universitet
 • Meike Schalk, docent i arkitektur, arkitekt Kungliga Tekniska Högskolan
 • Carl Unander Scharin, professor, operasångare och tonsättare, Karlstad universitet


Läs mer om kommittén för konstnärlig forskning och deras arbete på Vetenskapsrådet

Utbildningsvetenskapliga kommittén

I kommittén sitter elva ledamöter som representerar olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter. Sju av dem utses efter förslag från universitet och högskolor, och tre utses efter förslag från forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vinnova.

Ordförande

Vibeke Grover, professor i pedagogik, Universitetet i Oslo, Norge (omvald)

Nya ledamöter

 • Ylva Hofvander-Trulsson, professor i estetiska ämnens didaktik, Stockholms konstnärliga högskola
 • Johan Lundin, professor i informatik med inriktning mot lärande, Göteborgs universitet
 • Helen Melander Bowden, professor i pedagogik, Uppsala universitet
 • Björn Åstrand, filosofie doktor i historia och lektor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet
 • Magnus Österholm, docent i matematikdidaktik, Umeå universitet, och professor i matematikdidaktik, Mittuniversitet

Omvalda ledamöter

 • Cecilia Bjursell, professor i pedagogik och centrumledare för Encell, Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska institutet
 • Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet
 • Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet
 • Monica Rosén, professor i pedagogik, Göteborgs universitet


Läs mer om utbildningsvetenskapliga kommittén och deras arbete på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...

 2. Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är ...

 3. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...