Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.

Kommittén för konstnärlig forskning

I kommittén för konstnärlig forskning sitter sju ledamöter. De representerar olika konstarter och är aktiva inom konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter efter förslag från universitet och högskolor.

Ordförande

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola (tidigare ledamot)

Nya ledamöter

 • Camilla Eeg-Tverbakk, professor i drama och tillämpad teater, dramaturg. Oslo Metropolitan University, Norge
 • Cecilia Järdemar, konstnär, PhD in Fine Arts, lektor i fotografi och rörlig bild, Konstfack
 • Fredrik Nyberg, poet, fil.dr. i litterär gestaltning, frilans, knuten till Göteborgs universitet, HDK-Valand

Omvalda ledamöter

 • Johan Redström. professor i design, designer, Designhögskolan, Umeå universitet
 • Meike Schalk, docent i arkitektur, arkitekt Kungliga Tekniska Högskolan
 • Carl Unander Scharin, professor, operasångare och tonsättare, Karlstad universitet


Läs mer om kommittén för konstnärlig forskning och deras arbete på Vetenskapsrådet

Utbildningsvetenskapliga kommittén

I kommittén sitter elva ledamöter som representerar olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter. Sju av dem utses efter förslag från universitet och högskolor, och tre utses efter förslag från forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vinnova.

Ordförande

Vibeke Grover, professor i pedagogik, Universitetet i Oslo, Norge (omvald)

Nya ledamöter

 • Ylva Hofvander-Trulsson, professor i estetiska ämnens didaktik, Stockholms konstnärliga högskola
 • Johan Lundin, professor i informatik med inriktning mot lärande, Göteborgs universitet
 • Helen Melander Bowden, professor i pedagogik, Uppsala universitet
 • Björn Åstrand, filosofie doktor i historia och lektor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet
 • Magnus Österholm, docent i matematikdidaktik, Umeå universitet, och professor i matematikdidaktik, Mittuniversitet

Omvalda ledamöter

 • Cecilia Bjursell, professor i pedagogik och centrumledare för Encell, Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska institutet
 • Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet
 • Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet
 • Monica Rosén, professor i pedagogik, Göteborgs universitet


Läs mer om utbildningsvetenskapliga kommittén och deras arbete på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet flyttar till ny adress

  Nu inleder vi flytten till våra nya lokaler på Hantverkargatan 11B i Stockholm. Vi kommer fortfarande sitta centralt, från centralstationen går du till oss på 10 minuter.

 2. Vetenskapsrådet stödjer Scholars at Risk med 5 miljoner

  Vetenskapsrådet har beslutat att stötta forskare på flykt från krigets Ukraina genom att bidra ekonomiskt till den svenska sektionen av Scholars at Risk. SAR-Sverige arbetar för att säkra finansiering så att forskare som behöver skydd kan erbjudas en...

 3. Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022

  Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls 17–18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att ...