Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

Bocka i "Kommande utlysningar" på startsidan för att se en lista med datum för Vetenskapsrådets utlysningar 2022.


Nya utlysningar

Nedan har vi listat utlysningar som vi gör för första gången. Alla detaljer kring villkoren i utlysningarna är inte klara än. Fullständiga anvisningar kommer finnas i de utlysningstexter som publiceras när respektive utlysning öppnar.


Internationella samarbeten

Varje år utlyser vi bidrag i samarbete med andra länder. 2022 kommer vi till exempel att finansiera bidrag till forskningssamarbeten mellan forskare i Korea och Sverige och mellan Kina och Sverige. Formerna för de här utlysningarna kan se lite olika ut eftersom de ibland administreras av någon av våra samarbetspartners.

Vi utlyser också medel inom ramen för EU:s partnerskapsprogram JPIAMR liksom samarbetet inom Belmont Forum.

Nya kriterier för att godkännas som medelsförvaltare

För de bidrag som Vetenskapsrådet utlyser från och med januari 2022 gäller nya kriterier för medelsförvaltare. Detta innebär att en rad sedan tidigare godkända organisationer behöver ansöka om att bli godkända. Undantag är svenska universitet och högskolor med staten som huvudman, enskilda utbildningsanordnare som omfattas av lagen om tillstånd att utfärda vissa examina samt svenska regioner.

Läs mer om de nya kriterierna för medelsförvaltare

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

  2. Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022

    Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls 17–18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att ...

  3. Symposium om konstnärlig forskning i förändringarnas tid

    Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi u...