Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter valda i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för 2022–2024

Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Ledamöter Vetenskapsrådets styrelse

 • Niklas Arnberg, Umeå universitet (nyvald)
 • Marika Edoff, Uppsala universitet (omvald)
 • Susanna Fellman, Göteborgs universitet (nyvald)
 • Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet (nyvald)
 • Per Persson, Lunds universitet (omvald)
 • Folke Tersman, Uppsala universitet (nyvald)

Ny ordförande för styrelsen blir Irene Wennemo, doktor i sociologi, generaldirektör för Medlingsinstitutet och ordförande i Rådet för forskningens infrastruktur vid Vetenskapsrådet. Det är regeringen som utser styrelsens ordförande. Regeringen utser också ytterligare en ledamot i styrelsen. För denna period blir det Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi och avdelningschef vid Kungl. Tekniska högskolan, KTH.

Ledamöter ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

 • Cecilia Alvstad, Høgskolen i Østfold/Stockholms universitet (nyvald)
 • Gerhard Andersson, Linköpings universitet (nyvald)
 • Lars Berglund, Uppsala universitet (nyvald)
 • Lena Halldenius, Lunds universitet (nyvald)
 • Bengt Jacobsson, Södertörns högskola (nyvald)
 • Åsa Lundqvist, Lunds universitet (nyvald)
 • Malin Rönnblom, Karlstads universitet (omvald)
 • Karin Sennefelt, Stockholms universitet (nyvald)
 • Helène Whittaker, Göteborgs universitet (omvald)

Ledamöter ämnesrådet för medicin och hälsa

 • Elias Arnér, Karolinska institutet (omvald)
 • David Engblom, Linköpings universitet (nyvald)
 • Ann Hellström, Göteborgs universitet (omvald)
 • Charlotte Häger, Umeå universitet (nyvald)
 • Anna Karlsson, Karolinska institutet (nyvald)
 • Diana Karpman, Lunds universitet (nyvald)
 • Mikael Sigvardsson, Lunds universitet samt Linköpings universitet (nyvald)
 • Inger Sundström Poromaa, Uppsala universitet (nyvald)
 • Staffan Svärd, Uppsala universitet (nyvald)

Utöver dessa utser regeringen två ledamöter i ämnesrådet för medicin och hälsa. För denna period Elisabeth Björk, forskningschef på AstraZeneca och Johannes Blom, verksamhetsområdeschef på Södersjukhuset. (Namnen lades till här i nyheten efter att vi fick besked från regeringen 16 december.)

Ledamöter ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

 • Ove Axner, Umeå universitet (nyvald)
 • Lennart Bergström, Stockholms universitet (omvald)
 • Mats Fahlman, Linköpings universitet (nyvald)
 • Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet (nyvald)
 • Fredrik Ronquist, Naturhistoriska riksmuseet (nyvald)
 • Suparna Sanyal, Uppsala universitet (nyvald)
 • Emma Sparr, Lunds universitet (omvald)
 • Anna-Karin Tornberg, Kungl. Tekniska högskolan, KTH (omvald)
 • Barbara Wohlfarth, Stockholms universitet (nyvald)

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

  Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

 2. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

  I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

 3. Så blev finansieringsåret 2023

  I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen