Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådets nya styrelseordförande på plats

Större genomslag för vikten av fri forskning inom forskningspolitiken och mod när det kommer till investeringar i forskningsinfrastruktur. Det är frågor som Vetenskapsrådets nya styrelseordförande Irene Wennemo lyfter fram som viktiga. Hon tillträdde sin nya post 1 januari 2022.

Bild på Irene Wennemo.

Irene Wennemo. Foto: Linnéa Carlsson

Irene Wennemo ser fram emot att vara en del av både förvaltningen och utvecklingen av arbetet med att finansiera forskning och forskningsinfrastruktur.

– Generellt fungerar Vetenskapsrådets arbete väl, men det är viktigt att vi får genomslag i forskningspolitiken för vår syn på forskningsfinansiering. Att inte fragmentisera forskningsfinansieringen eller att peka ut vilken typ av forskning som ska ge svar på identifierade samhällsutmaningar.

Genom åren har hon verkat både i politiska miljöer och i många sammanhang nära forskning och högskolesektorn. Hennes stora intresse för forskning inom alla vetenskapsområden är något som hon ser som en tillgång i rollen som ordförande för Vetenskapsrådets styrelse.

Hon har ett särskilt intresse för frågor som rör forskningsinfrastruktur, ett område som hon menar har andra utmaningar än övrig forskningsfinansiering. Med erfarenhet som ordförande för rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, är hon väl insatt i området.

– Investeringar i infrastruktur innebär ofta både långsiktiga kostnader och effekter. För att göra rätt satsningar måste man nästan ha en förmåga att se runt hörn, men man behöver också ha modet att avsluta satsningar som inte ger forskningssamhället tillräckligt. Samtidigt påverkas dessa investeringar många gånger av andra faktorer och kan vara nationella prestigeprojekt – det gäller såväl i Sverige som i andra länder.

Irene Wennemo tog över rollen som ordförande för Vetenskapsrådet styrelse 1 januari 2022. Hon efterträder Agneta Bladh.

Läs också: Irene Wennemo blir ny ordförande för Vetenskapsrådets styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör myndighetens verksamhet och ansvarar för detta inför regeringen. I december 2021 utsågs nya ledamöter för perioden 2022–2024.

Vetenskapsrådets styrelse

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

  3. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och AI

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.