Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Bidrag till att rekrytera forskare med ERC-bidrag

Vetenskapsrådet erbjuder nu ett bidrag till svenska lärosäten för omkostnader vid anställning av forskare som erhållit ERC Starting Grant och som hade planerat att förlägga forskningen i Schweiz.

Texten är justerad 11 februari.

I 2021 års utlysning av Starting Grants från det europeiska forskningsrådet, ERC, var forskare verksamma i Schweiz välkomna att söka bidrag. 28 forskare beviljades också. Dessa forskare behöver dock hitta ett nytt värduniversitet inom EU för att kunna behålla sitt ERC-bidrag. Det beror på att ett avtal mellan EU och Schweiz om det nya ramprogrammet Horisont Europa inte kunnat förhandlas fram.

Den schweiziska regeringen har erbjudit forskarna ersättningsmedel om de stannar i Schweiz, vilket de flesta av forskarna har accepterat. För dem som ännu inte har bestämt sig kan en flytt till ett svenskt lärosäte vara ett alternativ, under förutsättning att det finns ett ömsesidigt intresse för detta.

Det bidrag som Vetenskapsrådet nu erbjuder syftar ytterst till att underlätta för dessa forskare att kunna behålla sitt bidrag och genomföra det ERC-finansierade forskningsprojektet. Det ger även en möjlighet för svenska universitet och högskolor att anställa en framstående ung europeisk forskare. Bidraget är tänkt att täcka omkostnader relaterade till en sådan rekrytering.

Detta gäller för att söka och få bidraget

De som kan söka bidraget är de svenska lärosäten som rekryterat forskare som beviljats ERC:s Starting Grant 2021 (med start 2022) och som skulle ha förlagt sin forskning i Schweiz.

En förutsättning för att beviljas bidraget är att lärosätet kan visa att det genomfört en rekrytering av en sådan namngiven forskare och att forskaren etablerar sin forskning vid och anställs av lärosätet.

Skicka ansökan till Vetenskapsrådet först när anställningen är beslutad. Senast den 31 mars måste rekryteringen vara bekräftad till oss.

Alla lärosäten som anställer en av de aktuella forskarna kommer att få bidraget.

Bidragstiden är 12 månader och bidragsbeloppet 1 miljon kronor. Bidraget kan finansiera kostnader relaterade till forskarens omlokalisering till Sverige, till exempel flyttkostnader, hyra av bostad under kortare period, resor samt vissa forskningsomkostnader som flytten orsakat. Kostnader för medföljande familjemedlemmar kan ingå. Bidraget får inte användas till forskarens lön, generella forskningsomkostnader eller stipendier.

Information om vilka forskare som beviljats ERC Starting Grants finns på ERC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktperson för frågor och mer detaljer om ansökningsprocessen: Anethe.Mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. 12 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2022

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. 12 av forskarna som får bidrag är verksamma vid ett svenskt lärosäte, majoriteten av dem forskar inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

  2. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  3. Installation av Mona Lena Krook – innehavare av 2023 års Kerstin Hesselgrenprofessur

    Välkommen till installationen av Mona Lena Krook som 2023 års innehavarare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.