Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Bidrag till att rekrytera forskare med ERC-bidrag

Vetenskapsrådet erbjuder nu ett bidrag till svenska lärosäten för omkostnader vid anställning av forskare som erhållit ERC Starting Grant och som hade planerat att förlägga forskningen i Schweiz.

Texten är justerad 11 februari.

I 2021 års utlysning av Starting Grants från det europeiska forskningsrådet, ERC, var forskare verksamma i Schweiz välkomna att söka bidrag. 28 forskare beviljades också. Dessa forskare behöver dock hitta ett nytt värduniversitet inom EU för att kunna behålla sitt ERC-bidrag. Det beror på att ett avtal mellan EU och Schweiz om det nya ramprogrammet Horisont Europa inte kunnat förhandlas fram.

Den schweiziska regeringen har erbjudit forskarna ersättningsmedel om de stannar i Schweiz, vilket de flesta av forskarna har accepterat. För dem som ännu inte har bestämt sig kan en flytt till ett svenskt lärosäte vara ett alternativ, under förutsättning att det finns ett ömsesidigt intresse för detta.

Det bidrag som Vetenskapsrådet nu erbjuder syftar ytterst till att underlätta för dessa forskare att kunna behålla sitt bidrag och genomföra det ERC-finansierade forskningsprojektet. Det ger även en möjlighet för svenska universitet och högskolor att anställa en framstående ung europeisk forskare. Bidraget är tänkt att täcka omkostnader relaterade till en sådan rekrytering.

Detta gäller för att söka och få bidraget

De som kan söka bidraget är de svenska lärosäten som rekryterat forskare som beviljats ERC:s Starting Grant 2021 (med start 2022) och som skulle ha förlagt sin forskning i Schweiz.

En förutsättning för att beviljas bidraget är att lärosätet kan visa att det genomfört en rekrytering av en sådan namngiven forskare och att forskaren etablerar sin forskning vid och anställs av lärosätet.

Skicka ansökan till Vetenskapsrådet först när anställningen är beslutad. Senast den 31 mars måste rekryteringen vara bekräftad till oss.

Alla lärosäten som anställer en av de aktuella forskarna kommer att få bidraget.

Bidragstiden är 12 månader och bidragsbeloppet 1 miljon kronor. Bidraget kan finansiera kostnader relaterade till forskarens omlokalisering till Sverige, till exempel flyttkostnader, hyra av bostad under kortare period, resor samt vissa forskningsomkostnader som flytten orsakat. Kostnader för medföljande familjemedlemmar kan ingå. Bidraget får inte användas till forskarens lön, generella forskningsomkostnader eller stipendier.

Information om vilka forskare som beviljats ERC Starting Grants finns på ERC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktperson för frågor och mer detaljer om ansökningsprocessen: Anethe.Mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. ERC-mottagning 2024

    Vi uppmärksammar de forskare i Sverige som beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, 2023, med en mottagning i Vetenskapsrådets lokaler.

  2. Tage Erlanders gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att 2026 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur blir Remigio Cabrera-Trujillo, professor i fysik vid National Autonomous University of Mexico.

  3. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.