Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sju forskare i Sverige får ERC Proof of concept grant

Europeiska forskningsrådet, ERC, har nu publicerat resultatet från utlysningen av ERC Proof of concept grant. Bidraget ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat och undersöka innovationspotentialen. 166 forskare från 21 länder får varsitt bidrag på 150 000 euro. Sju av forskarna är verksamma vid ett svenskt lärosäte.

Chalmers Tekniska Högskola

 • Victor Torres Company: H2Microcomb, Photonic molecule microcombs

Göteborgs universitet

 • Johan Åkerman: SPINTOP

Karolinska institutet

 • Anna Rising: ArtSilkTex, Artifical spider silk textiles
 • Björn Högberg: FuseSeq, Single molecule reconstruction for high-throughput, short-read sequencing technologie
 • Simon Elsässer: hmqPro, Highly multiplexed, quantitative protein biomarker profiling (hmqPro)

Lunds universitet

 • Jonas Larsson: RNable, RNA and Nanotechnology Enable Wider Accessibility to Stem Cell Transplantation

Uppsala universitet

 • Fredrik Swartling: Soxradicate Relapse, A combined diagnostic and targeted gene therapy platform for brain tumor relapse

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista på alla bidragsmottagare. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

 2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

  Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

 3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.