Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök resebidrag för ESOF2022

Vetenskapsrådet utlyser resebidrag för konferensen EuroScience Open Forum 2022, som äger rum i Leiden, Nederländerna, 13-16 juli 2022. Utlysningen riktar sig till unga forskare – doktorander och postdoktorer. Du kan antingen vara verksam vid ett svenskt lärosäte eller komma från Sverige och vara verksam vid ett lärosäte i ett annat europeiskt land.

EuroScience Open Forum (ESOF) arrangeras av organisationen EuroScience och är en mötesplats för forskare, journalister och andra som är intresserade av dialog och debatt kring forskning.

Utlysningen av resebidrag är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och EuroScience. Bidraget täcker resekostnader, registrering och logi för ESOF2022. Vetenskapsrådet utlyser totalt fem resebidrag.

Sista ansökningsdag är 24 april 2022.

Läs mer om utlysningen och ansök på EuroScience´s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.