Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet anställer Lars Heikensten för att bistå i ESS-förhandlingar

Lars Heikensten knyts till Vetenskapsrådet som stöd i förhandlingarna mellan ESS medlemsländer om fördelningen av anläggningens framtida driftskostnader. Lars Heikensten tillträdde 1 mars och uppdraget pågår fram till den 31 augusti.

– Vi är mycket glada över att Lars Heikensten har möjlighet att ta sig an detta uppdrag, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

ESS, som nu byggs i Lund, är ett prestigeprojekt och ett av Sveriges största åtaganden när det gäller investering i avancerad forskningsinfrastruktur, framhåller han.

– Anläggningen kommer att generera viktiga forskningsresultat och innovationer i många år framöver. I de förhandlingar som nu ska ske mellan alla medlemsländer om kostnaderna för driftsfasen har Lars den erfarenhet och rutin som behövs och kan bidra till att resultatet blir det bästa, såväl för ESS som för Sverige och övriga medlemsländer, säger Sven Stafström.

Lars Heikensten, som tidigare har haft flera tunga internationella uppdrag, engagerar sig nu i arbetet med ESS.

– ESS är ett viktigt projekt både för Sverige och för Europa i stort. Jag ser fram emot att försöka bidra till att lösa upp de knutar som finns när det gäller projektets finansiering, säger Lars Heikensten.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.