Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet anställer Lars Heikensten för att bistå i ESS-förhandlingar

Lars Heikensten knyts till Vetenskapsrådet som stöd i förhandlingarna mellan ESS medlemsländer om fördelningen av anläggningens framtida driftskostnader. Lars Heikensten tillträdde 1 mars och uppdraget pågår fram till den 31 augusti.

– Vi är mycket glada över att Lars Heikensten har möjlighet att ta sig an detta uppdrag, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

ESS, som nu byggs i Lund, är ett prestigeprojekt och ett av Sveriges största åtaganden när det gäller investering i avancerad forskningsinfrastruktur, framhåller han.

– Anläggningen kommer att generera viktiga forskningsresultat och innovationer i många år framöver. I de förhandlingar som nu ska ske mellan alla medlemsländer om kostnaderna för driftsfasen har Lars den erfarenhet och rutin som behövs och kan bidra till att resultatet blir det bästa, såväl för ESS som för Sverige och övriga medlemsländer, säger Sven Stafström.

Lars Heikensten, som tidigare har haft flera tunga internationella uppdrag, engagerar sig nu i arbetet med ESS.

– ESS är ett viktigt projekt både för Sverige och för Europa i stort. Jag ser fram emot att försöka bidra till att lösa upp de knutar som finns när det gäller projektets finansiering, säger Lars Heikensten.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...