Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Välkommen till Forskningspolitiska dagen 2022

Nu har vi öppnat anmälan till Forskningspolitiska dagen 2022 – en heldag för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Denna gång tar vi avstamp i pandemin och frågar oss vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden. Medverkar gör bland andra utbildningsminister Anna Ekström.

Sällan har vetenskapen varit så synlig och fått så stor uppmärksamhet som under coronapandemin. De två senaste åren har visat på vikten av grundforskning, starka forskningsmiljöer och effektiv samverkan för att snabbt kunna hantera samhällsutmaningar. Pandemin har också på många sätt påverkat FoU-systemet när det gäller till exempel granskning av vetenskapliga resultat, öppna data och forskningskommunikation.

Hur kan lärdomarna bidra till en bättre beredskap när det gäller andra typer av samhällsutmaningar? Hur har FoU-systemet påverkats? Och har allmänhetens förtroende för forskning och dess förmåga att förse mänskligheten med lösningar på globala problem påverkats?

Konferensen, som hålls på svenska, inleds av utbildningsminister Anna Ekström och Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström. Dagen avslutas med ett mingel.

Tid: 1 juni 2022
Plats: Clarion Hotel Sign i Stockholm

Sista anmälningsdag är 12 maj.

Om Forskningspolitiska dagen

Forskningspolitiska dagen är en nationell arena för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Konferensen vänder sig till forskare, politiker, lärosätesledningar och forskningsfinansiärer, men också till personer inom näringslivet, intresseorganisationer och andra som är engagerade i forskningsfrågor.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

    Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...

  2. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  3. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.