Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för hälsodata i Vetenskapsrådets verksamhet.

I mars förra året fick Vetenskapsrådet i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata. Vi har nu utrett och konkretiserat användarbehoven och möjligheterna för nationell rådgivning, och redovisat resultatet för regeringen.

Den nationella rådgivningen kommer att omfatta kunskapshöjande och koordinerande stöd samt kartläggning av oklarheter och hinder. Det kunskapshöjande stödet ska bidra till att tydliggöra hälsodataområdet för användarna, bland annat med information om vilken data som finns, var den finns och om vilka råd och stöd som finns tillgängliga. Ett koordinerande stöd ska främja samverkan och samarbeten som kan bidra till att utveckla gemensamma metoder och processer för hälsodatahantering, för att på så sätt göra området mer förutsägbart för användaren.

Även kartläggningar av oklarheter och hinder ska genomföras återkommande och överlämnas till regeringen, men också spridas till andra relevanta myndigheter och aktörer inom life science-sektorn.

− Efter ett gediget utredningsarbete inleder vi nu arbetet med att etablera nationell rådgivning för hälsodata i Vetenskapsrådets verksamhet. Vi ser fram emot arbetet med att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation i Sverige, säger Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Stödet etableras i anslutning till närliggande uppdrag

Den nationella rådgivningen kommer att utvecklas i anslutning till Vetenskapsrådets närliggande uppdrag och verksamheter. Det handlar främst om vårt arbete med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registerdata för forskningsändamål, samt arbetet med att utveckla förutsättningarna för kliniska studier.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

  2. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  3. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.