Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för hälsodata i Vetenskapsrådets verksamhet.

I mars förra året fick Vetenskapsrådet i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata. Vi har nu utrett och konkretiserat användarbehoven och möjligheterna för nationell rådgivning, och redovisat resultatet för regeringen.

Den nationella rådgivningen kommer att omfatta kunskapshöjande och koordinerande stöd samt kartläggning av oklarheter och hinder. Det kunskapshöjande stödet ska bidra till att tydliggöra hälsodataområdet för användarna, bland annat med information om vilken data som finns, var den finns och om vilka råd och stöd som finns tillgängliga. Ett koordinerande stöd ska främja samverkan och samarbeten som kan bidra till att utveckla gemensamma metoder och processer för hälsodatahantering, för att på så sätt göra området mer förutsägbart för användaren.

Även kartläggningar av oklarheter och hinder ska genomföras återkommande och överlämnas till regeringen, men också spridas till andra relevanta myndigheter och aktörer inom life science-sektorn.

− Efter ett gediget utredningsarbete inleder vi nu arbetet med att etablera nationell rådgivning för hälsodata i Vetenskapsrådets verksamhet. Vi ser fram emot arbetet med att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation i Sverige, säger Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Stödet etableras i anslutning till närliggande uppdrag

Den nationella rådgivningen kommer att utvecklas i anslutning till Vetenskapsrådets närliggande uppdrag och verksamheter. Det handlar främst om vårt arbete med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registerdata för forskningsändamål, samt arbetet med att utveckla förutsättningarna för kliniska studier.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

    Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

  2. Nationell konferens om kliniska studier 2023

    Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

  3. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.