Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet stödjer Scholars at Risk med 5 miljoner

Vetenskapsrådet har beslutat att stötta forskare på flykt från krigets Ukraina genom att bidra ekonomiskt till den svenska sektionen av Scholars at Risk. SAR-Sverige arbetar för att säkra finansiering så att forskare som behöver skydd kan erbjudas en tillfällig tjänst i Sverige.

Stödet till den svenska sektionen av Scholars at Risk (SAR-Sverige) på 5 miljoner kronor är en del av Vetenskapsrådets arbete med att främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Användningen av medlen är inte begränsad utifrån ämnesområden eller riktade mot specifika geografiska områden.

Insatsen möjliggör för SAR-Sverige att initiera nya satsningar riktade till riskutsatta forskare som exempelvis befinner sig i en akut krigs- eller krissituation. Att den finansiering Vetenskapsrådet går in med nu inte har några geografiska begränsningar innebär också att medlen kan utnyttjas för forskare i andra länder, som exempelvis regimkritiska forskare i Ryssland och Belarus och andra skyddsbehövande forskare.

Svenska lärosäten som är medlemmar i SAR kan ansöka om medfinansiering på upp till 50 procent för att ta emot utsatta forskare.

Göteborgs universitet koordinerar SAR-Sverige, där idag 28 lärosäten och organisationer är medlemmar. Den svenska sektionen har sedan tidigare finansiering för lärosätenas mottagande av riskutsatta forskare från Riksbankens jubileumsfond, Sida och Formas.

Läs mer om den svenska sektionen på SAR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kort om Scholars at Risk

Scholars at Risk, SAR, är ett internationellt nätverk som arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket bildades år 2000 och erbjuder skydd och stöd åt över 300 forskare i världen varje år. Nätverket består av över 500 universitet och finns i över 40 länder.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  3. Anmäl intresse för att medverka i Natos innovationsprogram

    Inom Natos innovationsprogram Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) utvecklas ny teknik inom försvarsområdet. Nu kan svenska organisationer anmäla intresse för att medverka som acceleratorer eller testcenter i programmet.