Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet stödjer Scholars at Risk med 5 miljoner

Vetenskapsrådet har beslutat att stötta forskare på flykt från krigets Ukraina genom att bidra ekonomiskt till den svenska sektionen av Scholars at Risk. SAR-Sverige arbetar för att säkra finansiering så att forskare som behöver skydd kan erbjudas en tillfällig tjänst i Sverige.

Stödet till den svenska sektionen av Scholars at Risk (SAR-Sverige) på 5 miljoner kronor är en del av Vetenskapsrådets arbete med att främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Användningen av medlen är inte begränsad utifrån ämnesområden eller riktade mot specifika geografiska områden.

Insatsen möjliggör för SAR-Sverige att initiera nya satsningar riktade till riskutsatta forskare som exempelvis befinner sig i en akut krigs- eller krissituation. Att den finansiering Vetenskapsrådet går in med nu inte har några geografiska begränsningar innebär också att medlen kan utnyttjas för forskare i andra länder, som exempelvis regimkritiska forskare i Ryssland och Belarus och andra skyddsbehövande forskare.

Svenska lärosäten som är medlemmar i SAR kan ansöka om medfinansiering på upp till 50 procent för att ta emot utsatta forskare.

Göteborgs universitet koordinerar SAR-Sverige, där idag 28 lärosäten och organisationer är medlemmar. Den svenska sektionen har sedan tidigare finansiering för lärosätenas mottagande av riskutsatta forskare från Riksbankens jubileumsfond, Sida och Formas.

Läs mer om den svenska sektionen på SAR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kort om Scholars at Risk

Scholars at Risk, SAR, är ett internationellt nätverk som arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket bildades år 2000 och erbjuder skydd och stöd åt över 300 forskare i världen varje år. Nätverket består av över 500 universitet och finns i över 40 länder.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

    Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

  3. Vetenskapsrådet flyttar till ny adress

    Nu inleder vi flytten till våra nya lokaler på Hantverkargatan 11B i Stockholm. Vi kommer fortfarande sitta centralt, från centralstationen går du till oss på 10 minuter.