Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök till RÅC2022 sommarskola

Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future: Advanced Materials, Climate Crisis, Human Health”. Sista ansökningsdag är 20 juni 2022.

RAC2022 Röntgen-Ångström International Summer School 2022 (Röntgen-Ångström-Cluster) utlyser upp till 20 platser till unga svenska forskare. De som antas får ett stipendium som täcker kostnader för mat och logi.

En av de främsta målsättningarna med sommarskolan, som äger rum på Varbergs Kusthotel, är att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen hos nästa generations forskare, inte minst i och med att nya infrastrukturer för forskning, som ESS, MAX IV och XFEL, kommer att starta.

Sommarskolan, som tidigare hette RACIRI, arrangeras nu för åttonde år i rad och har haft ungefär 100 deltagare årligen från Sverige, Tyskland och Ryssland. I år är kommer deltagarna bara från Sverige och Tyskland

Läs mer om sommarskolan och om hur du ansöker Länk till annan webbplats.

En del av Röntgen-Ångström-Cluster

Röntgen-Ångström International Summer School ryms inom ramarna för det svensk-tyska vetenskapliga samarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, Röntgen-Ångström Cluster (RÅC). Syftet med samarbetet är att stärka forskning som använder neutroner och synkrotronljus, samt att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer som redan finns eller planeras inom området. Vetenskapsrådet är handläggande myndighet för RÅC.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Har du frågor om utlysningen?

RAC2022@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Europas mest kraftfulla superdator invigd

    13 juni invigdes LUMI, den hittills största superdatorn som byggts inom det europeiska samarbetet kring superdatorer, EuroHPC Joint Undertaking. Med LUMI får europeiska forskare ett verktyg i världsklass som möjliggör forskningsgenombrott inom många ...

  2. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  3. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

    Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.