Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

En forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den första omgången av den andra utlysningen 2022. En forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept utlyses två gånger per år och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

I den första omgången av den andra utlysningen 2022 beviljas 55 forskare från 16 olika länder bidrag. Paul Bourigine vid Lunds universitet är den enda forskaren verksam i Sverige som får bidraget. Han beviljas medel för sitt projekt OssiGel: Development of patient “Ossicle” for the personalized modelling of bone-developing cancers and therapeutic testing.

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Den tredje utlysningen av ERC Proof of concept grant har sista ansökningsdatum 29 september 2022.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.