Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök medel för kommunikationsinsatser om forskning kring migration och integration

Nu kan forskare söka medel från Vetenskapsrådet för att planera, genomföra och utvärdera större samverkans- och kommunikationsinsatser om forskning. 17 augusti öppnar vi en första utlysning av bidrag till forskares kommunikation och den är kopplad till forskning om migration och integration.

Utlysningen är öppen att söka för forskare som har eller nyligen haft forskningsbidrag från Vetenskapsrådet inriktade på migration och integration. Kommunikationsprojektet ska ha koppling till det tidigare projektet och bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället. Det ska handla om kommunikationsaktiviteter som inkluderar målgrupper utanför forskarsamhället. Aktiviteterna ska vara av en omfattning som inte hade kunnat realiseras utan extra resurser och skilja sig från den kommunikation som vanligen ingår i projekt som Vetenskapsrådet finansierar.

Bidragstiden är 6-12 månader och bidragsbeloppet minst 100 000 kronor och max 1 miljon kronor. Utlysningen öppnar 17 augusti och sista ansökningsdag är 20 september.

Läs mer om utlysningen ”Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration”

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. ESOF 2022

    13-16 juli äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Leiden, Nederländerna. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juli om hur forskningskommunikation kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.

  2. Integration och utbildning – en forskningsöversikt

    Denna forskningsöversikt sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige under perioden 2010–2021. Den bygger på ett omfattande material bestående av publicerad forskning inom utbildningsområdet. Forskningsöversikten vänder sig ...

  3. Nominera forskare till Athenapriset

    Fram till 29 maj kan du nominera kandidater till Sveriges största pris för forskning och innovationer, Athenapriset.