Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök medel för kommunikationsinsatser om forskning kring migration och integration

Nu kan forskare söka medel från Vetenskapsrådet för att planera, genomföra och utvärdera större samverkans- och kommunikationsinsatser om forskning. 17 augusti öppnar vi en första utlysning av bidrag till forskares kommunikation och den är kopplad till forskning om migration och integration.

Utlysningen är öppen att söka för forskare som har eller nyligen haft forskningsbidrag från Vetenskapsrådet inriktade på migration och integration. Kommunikationsprojektet ska ha koppling till det tidigare projektet och bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället. Det ska handla om kommunikationsaktiviteter som inkluderar målgrupper utanför forskarsamhället. Aktiviteterna ska vara av en omfattning som inte hade kunnat realiseras utan extra resurser och skilja sig från den kommunikation som vanligen ingår i projekt som Vetenskapsrådet finansierar.

Bidragstiden är 6-12 månader och bidragsbeloppet minst 100 000 kronor och max 1 miljon kronor. Utlysningen öppnar 17 augusti och sista ansökningsdag är 20 september.

Läs mer om utlysningen ”Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration”

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.