Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny utlysning – bidrag till excellenscenter

Den 7 september öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till excellenscenter. Det nya bidraget ska stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema och samtidigt bidrar till högre utbildning. Redan nu kan du ta del av förhandsinformation om utlysningen.

Excellenscentret ska baseras på ett tema eller en frågeställning. Kring det ska ett centrum för forsknings- och utbildningsverksamhet byggas upp. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Mattias Marklund är huvudsekreterare inom naturvetenskap och teknikvetenskap och har utformat det nya bidraget tillsammans med Vetenskapsrådets styrelse, ämnesråd och kommittéer.

– Det handlar om ett stöd till långsiktiga, tematiska programverksamheter, där forskare från olika discipliner kan samlas kring en gemensam större fråga. I jämförelse med tidigare excellenssatsningar, till exempel Rådsprofessorprogrammet eller Linnéstödet, läggs nu ett större fokus på den tematiska idén och organisationen, säger Mattias Marklund.

Beredningen kommer därför att göras i två steg. I det första steget bedöms programverksamhetens utformning, rekryteringsprocesser, ledning och organisation. I steg två bedöms den vetenskapliga beskrivningen av det centrala temat eller frågeställningen.

Satsningen grundar sig i ett regeringsuppdrag i den forskningspolitiska propositionen 2020.

Läs förhandsinformation om utlysningen

Utlysningen i korthet

 • Utlysningen är öppen 7 september–8 november 2022.
 • Bidragstiden är fem år och bidragsbeloppet mellan 4–6 miljoner kronor per år.
 • Beslut om vilka ansökningar som ska beviljas tas i juni 2023.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

  Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

 2. Informationsmöte om internationell postdok

  Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

 3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Till toppen