Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet finansierar ny organisation för storskaliga beräkningsresurser

Vetenskapsrådet beviljar ansökan från Linköpings universitet för utlysningen Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster. Den nya organisationen startar sin verksamhet 1 januari 2023.

Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet är nöjd med beslutet.

– Jag ser fram emot att Sverige får en framåtsyftande och bättre sammanhållen organisation som på ett effektivt sätt kan utnyttja teknikutvecklingen inom området för att möta forskningens behov. Det kommer även ge Sverige en framträdande roll i internationella samarbeten.

– Vi är mycket glada och hedrade av möjligheten att få bidra med att utveckla förutsättningarna för en modern och ändamålsenlig infrastruktur för storskaliga beräkningar. Det snabbt växande behovet av beräkningar och dataanalys inom allt fler områden kräver en snabbfotad organisation som med ett nationellt ansvarstagande i en internationell kontext även tillvaratar lokal spetskompetens. Nu påbörjar vi arbetet med att ta fram riktlinjer för den framtida organisationen och dess ledning, ett arbete som kommer ske i nära samarbete med övriga lärosäten i landet, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson och vicerektor Matts Karlsson vid Linköpings universitet. 

Den nya infrastrukturen ersätter SNIC

Vetenskapsrådet beslutade 2021 att sluta finansiera Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC, från och med 2023. Det hade visat sig att SNIC:s organisationsstruktur inte kan möta svensk forsknings växande behov av beräknings- och lagringsresurser.

Därför utlyste Vetenskapsrådet medel till en ny organisation som kan svara mot behoven. För att ta in synpunkter från forskarsamhället inför utlysningen hölls en hearing om finansiering och organisation av nationella tjänster för storskaliga datorresurser. Frågorna diskuterades även i Universitetens råd för forskningens infrastruktur, URFI.

Utlysningen stängde 31 mars. Ansökan har bedömts av såväl en internationell panel som av Vetenskapsrådets ämnesråd, Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI och av rådgivande grupper.

– Den beviljade ansökan innebär att det svenska forskarsamhället nu får en tidsenlig organisation som kommer att tillhandahålla förstklassiga tjänster för storskaliga beräkningar och lagring inom alla ämnesområden, konstaterar Lisbeth Olsson, huvudsekreterare för RFI.

Walter Lioen, Domain Manager Research Services vid SURF och ordförande i den internationella panel som utvärderat ansökan ser en ljus framtid för svensk High-Performance Computing, HPC.

– Den nya organisationen, som Linköpings universitet kommer att stå som värd för, är det evolutionära nästa steget mot en svensk nationell HPC-infrastruktur, och som möjliggör framtidssäker, internationellt konkurrenskraftig beräkningsintensiv vetenskaplig forskning.


Viktigt att övergångsprocessen fungerar smidigt

Parallellt med utlysningen har Vetenskapsrådet fört en dialog med SNIC och Uppsala universitet, värdorganisation för SNIC, för att hantera ärenden som uppstått på grund av förändringen. För att stödja lärosätena under övergången beviljade Vetenskapsrådet även medel för att täcka övergångskostnader. RFI, som behandlat ansökan, framhöll vikten av att övergångsprocessen fungerar smidigt.

– Vi har lagt stor kraft på att försäkra oss om att såväl allokeringsarbetet som nationella och internationella engagemang och avtal fungerar framåt samt att vi tar tillvara den kompetens som finns hos SNIC, betonar Ingela Nyström, ordförande i SNIC.

Vetenskapsrådet har nu påbörjat samarbetet med Linköpings universitet för att formulera särskilda bidragsvillkor. Där kan vissa rekommendationer från beredningsprocessen komma att inkluderas – till exempel att förtydliga modellen för koordinering av användarstöd.

Vidare kommer Linköpings universitet tillsammans med SNIC och Uppsala universitet förbereda för en smidig övergång från dagens SNIC till den nya organisationen – ett arbete som SNIC och Vetenskapsrådet har påbörjat.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de 70 förslag som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 19 av områdena har placerats i kategori A1, som innebär att de är högt prioriterade och kan komma att inklude...

  2. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  3. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...