Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Medlemskap i EU-OPENSCREEN ERIC stärker svensk forskning

Från och med 1 juli är Sverige medlem i den Europeiska forskningsinfrastrukturen EU-OPENSCREEN ERIC. Med medlemskapet får svensk forskning tillgång till ett nätverk av internationell expertis inom området, samt tillgång till det gemensamma småmolekylbiblioteket som byggts upp inom forskningsinfrastrukturen.

Två svenska laboratorier som Vetenskapsrådet nominerade i ansökan om medlemskap håller nu på att godkännas. Laboratorierna finns vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet och Kemiskt biologiskt centrum vid Umeå universitet. Det svenska medlemskapet träder i kraft den 1 juli 2022.

– Vi är glada, medlemskapet stärker svensk och europeisk forskning säger Maria Thuveson, tillförordnad generaldirektör på Vetenskapsrådet.

De två labben, som ingår i den svenska nationella forskningsinfrastrukturen Kemiskt biologiskt konsortium (CBCS), hjälper forskare att identifiera och vidareutveckla småmolekyler som används som verktyg för att studera biologiska mekanismer. Med medlemskapet i EU-OPENSCREEN ERIC får CBCS ett europeiskt nätverk inom kemisk biologi att samverka med.

För svensk forskning innebär detta bland annat tillgång till EU-OPENSCREEN ERICs omfattande småmolekylbibliotek samt information om resultat av tidigare screener, något som kan snabba på forskningsprocessen och möjliggöra forskningsgenombrott.

Svensk forskning får även tillgång till de övriga laboratorier som ingår i den europeiska forskningsinfrastrukturen – där vissa har specialkompetens eller använder metoder som inte finns i Sverige.

Screening används när man behöver testa ett stort antal små molekyler eller kemiska substanser för att få fram vilka av dem som till exempel kan knyta ett visst protein till sig. Metoderna används inom bland annat medicinsk forskning, för att få fram nya och bättre läkemedel.

EU-OPENSCREEN ERIC är en distribuerad europeisk infrastruktur inom kemisk biologi. Efter en lång tid av samarbete etablerades infrastrukturen som en ERIC 2018. Sverige blir nu det tionde medlemslandet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. ESS/MAX IV Summit online 2022

    Pandemi, krig, klimatkris – den gröna och digitala omställningen är mer aktuell och nödvändig än någonsin tidigare. Vilken roll spelar ESS och MAX IV i detta arbete?

  2. Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att bevilja ansökan från Linköpings universitet i utlysningen Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster. Den nya organisationen, National Academic Infrastructure for Supe...

  3. Anmäl intresse för att utveckla nästa jätteteleskop ELT

    European Southern Observatory, ESO, bygger världens största optiska teleskop ELT i öknen i Chile. Just nu söker ESO ett antal personer för att arbeta med utvecklingen av teleskopet.