Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Medlemskap i EU-OPENSCREEN ERIC stärker svensk forskning

Från och med 1 juli är Sverige medlem i den europeiska forskningsinfrastrukturen EU-OPENSCREEN ERIC. Med medlemskapet får svensk forskning tillgång till ett nätverk av internationell expertis inom området, samt tillgång till det gemensamma småmolekylbiblioteket som byggts upp inom forskningsinfrastrukturen.

Två svenska laboratorier som Vetenskapsrådet nominerade i ansökan om medlemskap håller nu på att godkännas. Laboratorierna finns vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet och Kemiskt biologiskt centrum vid Umeå universitet. Det svenska medlemskapet träder i kraft den 1 juli 2022.

– Vi är glada, medlemskapet stärker svensk och europeisk forskning säger Maria Thuveson, tillförordnad generaldirektör på Vetenskapsrådet.

De två labben, som ingår i den svenska nationella forskningsinfrastrukturen Kemiskt biologiskt konsortium (CBCS), hjälper forskare att identifiera och vidareutveckla småmolekyler som används som verktyg för att studera biologiska mekanismer. Med medlemskapet i EU-OPENSCREEN ERIC får CBCS ett europeiskt nätverk inom kemisk biologi att samverka med.

För svensk forskning innebär detta bland annat tillgång till EU-OPENSCREEN ERICs omfattande småmolekylbibliotek samt information om resultat av tidigare screener, något som kan snabba på forskningsprocessen och möjliggöra forskningsgenombrott.

Svensk forskning får även tillgång till de övriga laboratorier som ingår i den europeiska forskningsinfrastrukturen – där vissa har specialkompetens eller använder metoder som inte finns i Sverige.

Screening används när man behöver testa ett stort antal små molekyler eller kemiska substanser för att få fram vilka av dem som till exempel kan knyta ett visst protein till sig. Metoderna används inom bland annat medicinsk forskning, för att få fram nya och bättre läkemedel.

EU-OPENSCREEN ERIC är en distribuerad europeisk infrastruktur inom kemisk biologi. Efter en lång tid av samarbete etablerades infrastrukturen som en ERIC 2018. Sverige blir nu det tionde medlemslandet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...