Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i kommittén för utvecklingsforskning

Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för utvecklingsforskning för perioden 2022–2024. Fem av ledamöterna är nya, fyra är omvalda.

I kommittén för utvecklingsforskning sitter nio ledamöter som representerar forskningsområden med relevans för låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter, varav tre utses efter förslag från forskningsfinansiärerna Formas och Forte och Sveriges biståndsmyndighet Sida, och sex efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd.

Ordförande

Ingrid Öborn, professor vid institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (omvald)

Nya ledamöter

 • Raine Isaksson, universitetslektor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet
 • Ninna Nyberg Sørensen, professor, Danish Institute for International Studies (DIIS), Köpenhamn, Danmark
 • Maja Schlueter, professor vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
 • Stefan Swartling Peterson, professor på institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet

Omvalda ledamöter

 • Anna-Karin Hurtig, professor på avdelningen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.
 • Kerstin Jonsson Cissé, enhetschef, Sida
 • Tomas Sundnes Drønen, professor, Global Studies and Religion, School of Mission and Theology, Stavanger, Norge
 • Anders Tegnell, senior expert på Folkhälsomyndigheten

Läs mer om kommittén för utvecklingsforskning och deras arbete på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

  Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

 2. Referensgruppen för forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

 3. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

  Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.