Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i kommittén för utvecklingsforskning

Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för utvecklingsforskning för perioden 2022–2024. Fem av ledamöterna är nya, fyra är omvalda.

I kommittén för utvecklingsforskning sitter nio ledamöter som representerar forskningsområden med relevans för låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter, varav tre utses efter förslag från forskningsfinansiärerna Formas och Forte och Sveriges biståndsmyndighet Sida, och sex efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd.

Ordförande

Ingrid Öborn, professor vid institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (omvald)

Nya ledamöter

 • Raine Isaksson, universitetslektor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet
 • Ninna Nyberg Sørensen, professor, Danish Institute for International Studies (DIIS), Köpenhamn, Danmark
 • Maja Schlueter, professor vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
 • Stefan Swartling Peterson, professor på institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet

Omvalda ledamöter

 • Anna-Karin Hurtig, professor på avdelningen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.
 • Kerstin Jonsson Cissé, enhetschef, Sida
 • Tomas Sundnes Drønen, professor, Global Studies and Religion, School of Mission and Theology, Stavanger, Norge
 • Anders Tegnell, senior expert på Folkhälsomyndigheten

Läs mer om kommittén för utvecklingsforskning och deras arbete på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. ”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

  Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

 2. Utvecklingsforskning

 3. Visselblåsning

  Via Vetenskapsrådets interna rapporteringskanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom Vetenskapsrådet, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser.