Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya ledamöter i kommittén för utvecklingsforskning

Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för utvecklingsforskning för perioden 2022–2024. Fem av ledamöterna är nya, fyra är omvalda.

I kommittén för utvecklingsforskning sitter nio ledamöter som representerar forskningsområden med relevans för låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter, varav tre utses efter förslag från forskningsfinansiärerna Formas och Forte och Sveriges biståndsmyndighet Sida, och sex efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd.

Ordförande

Ingrid Öborn, professor vid institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (omvald)

Nya ledamöter

 • Raine Isaksson, universitetslektor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet
 • Ninna Nyberg Sørensen, professor, Danish Institute for International Studies (DIIS), Köpenhamn, Danmark
 • Maja Schlueter, professor vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
 • Stefan Swartling Peterson, professor på institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet

Omvalda ledamöter

 • Anna-Karin Hurtig, professor på avdelningen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.
 • Kerstin Jonsson Cissé, enhetschef, Sida
 • Tomas Sundnes Drønen, professor, Global Studies and Religion, School of Mission and Theology, Stavanger, Norge
 • Anders Tegnell, senior expert på Folkhälsomyndigheten

Läs mer om kommittén för utvecklingsforskning och deras arbete på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

  Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

 2. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

  Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

 3. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

  I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

Till toppen