Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

EU:s nya pris kan sökas av organisationer som jobbar aktivt med jämställdhetsplaner. Det riktar sig till universitet och högskolor, forskningsorganisationer (både privata och offentliga) inom EU.

Tävlingen är uppdelad i tre kategorier och prissumman är 100 000 euro inom varje kategori.

Hållbara jämställdhetshjältar (Sustainable Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som kan visa betydelsefulla och hållbara resultat i implementeringen av sina jämställdhetsplaner.

Nya jämställdhetshjältar (Newcomer Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som nyligen har implementerat en jämställdhetsplan och kan visa på en tydlig positiv utveckling och uppnådda resultat.

Inkluderande jämställdhetshjältar (Inclusive Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som har utvecklat innovativa jämställdhetsplaner som också inkluderar andra sociala kategorier så som etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) hanterar ansökningarna och vinnarna väljs ut av en oberoende expertjury. Det är en jury för varje kategori.

Sista ansökningsdatum är 13 oktober.

Läs mer och ansök på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysning inom NSF:s program Convergence Accelerator

    Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation, NSF. Den 15 juni bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

  2. Så kan svensk forskning stärkas

    Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

  3. Kris är temat för ny internationell utlysning inom humaniora

    Den 26 maj öppnar utlysningen Crisis – perspectives from the humanities. Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken CHANSE och HERA. Forskare vid svenska lärosäten ansöker även via Vetenskapsrådet. Utlysningstexten publiceras hos oss 31...