Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

EU:s nya pris kan sökas av organisationer som jobbar aktivt med jämställdhetsplaner. Det riktar sig till universitet och högskolor, forskningsorganisationer (både privata och offentliga) inom EU.

Tävlingen är uppdelad i tre kategorier och prissumman är 100 000 euro inom varje kategori.

Hållbara jämställdhetshjältar (Sustainable Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som kan visa betydelsefulla och hållbara resultat i implementeringen av sina jämställdhetsplaner.

Nya jämställdhetshjältar (Newcomer Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som nyligen har implementerat en jämställdhetsplan och kan visa på en tydlig positiv utveckling och uppnådda resultat.

Inkluderande jämställdhetshjältar (Inclusive Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som har utvecklat innovativa jämställdhetsplaner som också inkluderar andra sociala kategorier så som etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) hanterar ansökningarna och vinnarna väljs ut av en oberoende expertjury. Det är en jury för varje kategori.

Sista ansökningsdatum är 13 oktober.

Läs mer och ansök på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.