Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

EU:s nya pris kan sökas av organisationer som jobbar aktivt med jämställdhetsplaner. Det riktar sig till universitet och högskolor, forskningsorganisationer (både privata och offentliga) inom EU.

Tävlingen är uppdelad i tre kategorier och prissumman är 100 000 euro inom varje kategori.

Hållbara jämställdhetshjältar (Sustainable Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som kan visa betydelsefulla och hållbara resultat i implementeringen av sina jämställdhetsplaner.

Nya jämställdhetshjältar (Newcomer Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som nyligen har implementerat en jämställdhetsplan och kan visa på en tydlig positiv utveckling och uppnådda resultat.

Inkluderande jämställdhetshjältar (Inclusive Gender Equality Champions)

Kan sökas av organisationer som har utvecklat innovativa jämställdhetsplaner som också inkluderar andra sociala kategorier så som etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) hanterar ansökningarna och vinnarna väljs ut av en oberoende expertjury. Det är en jury för varje kategori.

Sista ansökningsdatum är 13 oktober.

Läs mer och ansök på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.

  3. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.