Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2023

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2023. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2022.

De som nomineras ska vara etablerade forskare inom sitt forskningsfält – professorer eller docenter – gärna med tidigare erfarenhet av granskningsarbete. Det går bra att nominera forskare både inom och utanför Sverige, och du får gärna nominera dig själv.

Skicka följande uppgifter till nomineraMH@vr.se:

 • Namn
 • Lärosäte
 • Forskarens kompetensområde
 • Förslag på beredningsgrupp – välj i listan nedan

Beredningsgrupper medicin och hälsa 2023 (pdf) Pdf, 518.1 kB.

Det går bra att nominera flera kandidater.

Vad händer sen?

Nomineringarna är till stor hjälp i vårt arbete med att rekrytera och sätta samman beredningsgrupperna. Ämnesrådet för medicin och hälsa fattar beslut om ledamöter till beredningsgrupperna under våren 2023.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

 1. Debattreplik: Den gemensamma diskussionen är minst lika viktig som betygen

  Vår betygsskala är en av flera viktiga delar i processen för bedömning av ansökningar. Men minst lika viktig är diskussionen och bedömningen på beredningsgruppsmötet. Det skriver huvudsekreterare Mattias Marklund och avdelningschef Lucas Pettersson v...

 2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2024

  Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2024. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2023.

 3. Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

  Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.

Till toppen