Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tre forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den andra omgången av 2022 års andra utlysning. Tre forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept Grant ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

Under 2022 äger två utlysningar rum. Den andra utlysningen, ERC PoC2, har totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den andra omgången kommit. Totalt blir det 55 forskare från 14 olika länder som får bidrag. Av dessa är tre verksamma vid svenska lärosäten.

Göteborgs universitet

Gunnar C Hansson med projektet MUC2GO Novel treatments for the mucus accumulation at chronic lung diseases.

Lunds universitet

Per Augustsson med projektet TAPAS Taking blood apart by sound.

Karolinska institutet

Adam Williamson med projektet TREATMENT Targeting peripheral nerves: a method for therapeutic modulation of inflammatory disease with non-invasive temporal interference.

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats..

Den tredje deadlinen för ERC Proof of concept grant 2022 är 29 september 2022. Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

  2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.