Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Studien, som bygger vidare på kartläggningen Forskning. Framsyn från 2020, ger förslag på hur ett nationellt samarbete för att öka tillgången till forskning och forskningsresultat kan realiseras.

Arbetet har inneburit att kartlägga önskemål och behov hos olika målgrupper, liksom att undersöka möjligt innehåll och tänkbara tjänster. Det har skett genom intervjuer, workshopar och kontakter med organisationer som jobbar med plattformar i andra länder.

– Det finns ett stort intresse för en bred nationell samverkan kring forskningskommunikation. Vanliga argument är att det skulle ge synergier, effektivare användning av resurser och större genomslag, säger Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet.

Mikael Jonsson, kommunikationschef på Vetenskapsrådet, lyfter fram hur pandemin och kriget i Ukraina har ökat behovet av att nå ut med forskningsbaserad kunskap, och att tajmingen för en nationell plattform är rätt.

– För att skapa förutsättningar för ett nationellt samarbete kring en plattform krävs nu dialog, samskapande och utveckling i flera steg. Detta är något som Vetenskapsrådet kommer att initiera under den närmaste tiden.

Läs rapporten Forskning för alla! Förslag till en svenk plattform för att kommunicera vetenskap

Läs också: Nationellt samarbete vägen framåt för framgångsrik forskningskommunkation

Studien presenteras 6 oktober

Resultaten från studien presenteras och diskuteras vid ett webbinarium 6 oktober. Då finns det även chans att ställa frågor. Välkommen!

Läs mer om webbinariet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.