Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Studien, som bygger vidare på kartläggningen Forskning. Framsyn från 2020, ger förslag på hur ett nationellt samarbete för att öka tillgången till forskning och forskningsresultat kan realiseras.

Arbetet har inneburit att kartlägga önskemål och behov hos olika målgrupper, liksom att undersöka möjligt innehåll och tänkbara tjänster. Det har skett genom intervjuer, workshopar och kontakter med organisationer som jobbar med plattformar i andra länder.

– Det finns ett stort intresse för en bred nationell samverkan kring forskningskommunikation. Vanliga argument är att det skulle ge synergier, effektivare användning av resurser och större genomslag, säger Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet.

Mikael Jonsson, kommunikationschef på Vetenskapsrådet, lyfter fram hur pandemin och kriget i Ukraina har ökat behovet av att nå ut med forskningsbaserad kunskap, och att tajmingen för en nationell plattform är rätt.

– För att skapa förutsättningar för ett nationellt samarbete kring en plattform krävs nu dialog, samskapande och utveckling i flera steg. Detta är något som Vetenskapsrådet kommer att initiera under den närmaste tiden.

Läs rapporten Forskning för alla! Förslag till en svenk plattform för att kommunicera vetenskap

Läs också: Nationellt samarbete vägen framåt för framgångsrik forskningskommunkation

Studien presenteras 6 oktober

Resultaten från studien presenteras och diskuteras vid ett webbinarium 6 oktober. Då finns det även chans att ställa frågor. Välkommen!

Läs mer om webbinariet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

  3. Vetenskapsrådets kommunikationsbidrag

    Vetenskapsrådet utlyser ibland bidrag för kommunikationsaktiviteter som främjar dialog eller samverkan med grupper utanför akademin. Bidraget kan sökas av forskare som har ett pågående bidrag från oss.