Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Dessa kan söka bidrag för forskningsinfrastruktur 2023

Det är nu klart vilka nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Utlysningen är öppen 30 november 2022 – 14 februari 2023.

De som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är:

 • de områden som fick betyg A1 i behovsinventeringen 2021–2022
 • befintliga forskningsinfrastrukturer vars bidragsperiod tar slut 2023 eller 2024.

Det kommer också vara möjligt att söka tilläggsbidrag för att finansiera ett ökat svenskt engagemang i internationella forskningsinfrastrukturer där Sverige redan är medlem, till exempel i form av in-kindbidrag.

Storleken på den totala budgeten för utlysningen blir klar först i början av nästa år. Rådande kostnadsökningar för forskningsinfrastrukturer förväntas göra budgetläget mer ansträngt.

Nya områden

 • Storskalig infrastruktur för experimentell IKT‐systemforskning
 • Infrastruktur för laborativ arkeologi
 • Svensk medverkan i Generations and Gender Programme
 • Infrastruktur för elektoral demokrati i Europa
 • Nationell infrastruktur för forskningsfartyg
 • Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner*
 • Infrastruktur för solfysik – europeiska solteleskopet*

Dessa nya områden beskrivs i rapporten Resultat av behovsinventering 2021–2022

Befintliga forskningsinfrastrukturer

 • ALICE och ATLAS
 • Biobank Sverige
 • DESIREE – Double ElectroStatic Ion Ring ExpEriment
 • European Extremely Large Telescope intrumentering
 • Fusionsforskning och EUROfusion
 • Huminfra
 • IceCube Neutrino Observatory*
 • Infrastruktur för solfysik – europeiska solteleskopet*
 • Integrated Carbon Observation System
 • Jonteknologiskt Centrum
 • Myfab nationell forskningsinfrastruktur för nano- och mikrofabrikation
 • National Genomics Infrastructure
 • Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige och svensk nod i Elixir
 • Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna
 • Nordic e-Infrastructure Collaboration
 • Infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social Policy, Conflict and Representation
 • Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur
 • Nationella språkbanken och SWE-Clarin
 • BioMS – infrastruktur inom biologisk masspektrometri

* En sammantagen ansökan förväntas för de som förekommer som både nytt område och befintlig infrastruktur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

  Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

 2. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

  ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...

 3. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

  Vetenskapsrådets styrelse har utsett sex nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2023–2025. Björn O. Nilsson fortsätter som ordförande.