Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna. 

De åtta projekt som beviljats bidrag kommer på olika sätt att ta itu med frågor som handlar om att förbereda sig för framtida kriser om samhällelig säkerhet. I projekten ingår forskare från de fem nordiska länderna Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark.

Bakom utlysningen står nio finansiärer, Vetenskapsrådet är en av dessa. Den totala budgeten för utlysningen är cirka 45 miljoner norska kronor. Projekten kommer att få finansiering under 3–4 år.

Läs om projekten på Nordforsks webbplats Länk till annan webbplats.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar (Belmont forum)

  2. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.

  3. 12 forskare i Sverige får ERC Starting Grant

    Nu är det klart vilka som får Europeiska forskningsrådets (European Research Council) Starting Grant i 2022 års utlysning. 408 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 12 av for...