Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna. 

De åtta projekt som beviljats bidrag kommer på olika sätt att ta itu med frågor som handlar om att förbereda sig för framtida kriser om samhällelig säkerhet. I projekten ingår forskare från de fem nordiska länderna Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark.

Bakom utlysningen står nio finansiärer, Vetenskapsrådet är en av dessa. Den totala budgeten för utlysningen är cirka 45 miljoner norska kronor. Projekten kommer att få finansiering under 3–4 år.

Läs om projekten på Nordforsks webbplats Länk till annan webbplats.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  3. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.