Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna. 

De åtta projekt som beviljats bidrag kommer på olika sätt att ta itu med frågor som handlar om att förbereda sig för framtida kriser om samhällelig säkerhet. I projekten ingår forskare från de fem nordiska länderna Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark.

Bakom utlysningen står nio finansiärer, Vetenskapsrådet är en av dessa. Den totala budgeten för utlysningen är cirka 45 miljoner norska kronor. Projekten kommer att få finansiering under 3–4 år.

Läs om projekten på Nordforsks webbplats Länk till annan webbplats.


Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningen NSF Convergence Accelerator

    Utlysningen NSF Convergence Accelerator 2023 är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären NSF. Välkommen till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

  2. Bidrag till excellenscenter

  3. Kris är temat för ny internationell utlysning inom humaniora

    Den 26 maj öppnar utlysningen Crisis – perspectives from the humanities. Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken CHANSE och HERA. Forskare vid svenska lärosäten ansöker även via Vetenskapsrådet. Utlysningstexten publiceras hos oss 31...