Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som arbetar med kliniska studier inom hälso- och sjukvården.

Skärmdump av förstasidan på kliniskastudier.se

Webbplatsen kliniskastudier.se

Vetenskapsrådet utvecklade och lanserade kliniskastudier.se för drygt fem år sedan för att erbjuda ett samlat kunskapsstöd till de som på olika sätt arbetar med kliniska studier.

Nylanseringen av webbplatsen, i Kliniska Studier Sveriges regi, innebär ett nytt utseende och ett utökat innehåll i form av bland annat olika typer av mallar och checklistor, liksom information om stödfunktioner som finns i de olika regionerna. Webbplatsen har också kompletterats med ett digitalt formulär för Kliniska Studier Sveriges tjänst för studieförfrågningar, Feasibility Sweden, som underlättar för prövare och kliniker att svara på förfrågningar om studier går att genomföra i den svenska hälso- och sjukvården. Det nya digitala formuläret ska bidra till en mer effektiv hantering och snabbare svar på studieförfrågningar.

Noderna kan ge ytterligare stöd

Det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige har etablerats och utvecklas löpande med stöd från Vetenskapsrådet. Via samarbetets sex regionala noder går det att få hjälp i en klinisk studies olika faser och arbetsmoment. Det kan handla om stöd kring allt från studieprotokoll och tillståndsansökningar, till datahantering och utbildning inom klinisk forskningsmetodik. Via noderna går det också att få hjälp med kontakt till olika regionala resurser, till exempel forskningsenheter och kvalitetsregistercentra.

− Det tar tid att bygga och löpande vidareutveckla nationell samverkan som håller över tid. Kliniska Studier Sverige har lyckats med detta och är nu en etablerad och välfungerande nationell infrastruktur till stöd för arbetet med kliniska studier i hälso- och sjukvården. Webbplatsen som vi nu tagit över och vidareutvecklat är en viktig kunskapskälla och ett nav i det stöd vi erbjuder, säger Patric Amcoff, nodföreståndare på Forum Mellansverige och ordförande för samarbetet.

Foto på Jonas Oldgren.

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet, har följt utvecklingen av samarbetet sedan starten för sex år sedan.

− Kliniska studier och kliniska prövningar är helt avgörande för att kunna erbjuda patienter bästa vård både nu och i framtiden, men de är ofta komplexa att genomföra. Därför är det viktigt med samverkande stödstrukturer och att kunskapsstöd för arbetet med kliniska studier finns samlat och lättillgängligt på kliniskastudier.se. I början av nästa år öppnar Vetenskapsrådet de årliga utlysningarna inom medicin och hälsa och klinisk behandlingsforskning. Jag hoppas att forskare som avser att söka medel finner ett bra kunskapsstöd på webbplatsen och att de via noderna vid behov kan få ytterligare hjälp i planeringen av sin studie.

Nationell konferens om kliniska studier 2023

En annan viktig insats för att bidra till kunskapsutbyte, dialog och nätverkande inom arbetet med kliniska studier är den nationella konferensen för kliniska studier, som arrangeras av noderna med stöd av Vetenskapsrådet. Nästa konferens äger rum i Göteborg 4-5 maj 2023, på temat integrering av forskning i hälso- och sjukvården. Mer information finns på kliniskastudier.se.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Kvalitetsregister för forskning 2023

    Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Den anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsociete...

  2. Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om in...

  3. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...