Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tanken var att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer – som de i nästa steg kan söka medel för i nationella och internationella utlysningar.

Utlysningen var ett samarbete mellan Sida och myndighetssamarbetet Intsam, där Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova ingår.

Läs mer om nätverksbidragen på Formas webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  2. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

  3. Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

    Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.