Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tanken var att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer – som de i nästa steg kan söka medel för i nationella och internationella utlysningar.

Utlysningen var ett samarbete mellan Sida och myndighetssamarbetet Intsam, där Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova ingår.

Läs mer om nätverksbidragen på Formas webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

    EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

  2. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.