Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

Vetenskapsrådet har som ett av sina uppdrag att ansvara övergripande för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat. Den nya referensgruppen blir ett stöd i det arbetet.

I gruppen ingår forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser. De är verksamma vid lärosäten, forskningsfinansiärer, medier och andra organisationer, och har alla erfarenhet av forskningskommunikation och kunskapsdelning.

Den nya referensgruppen har inget specifikt uppdrag utan ska fungera allmänt rådgivande.

– Vetenskapsrådet har tagit flera initiativ inom området forskningskommunikation de senaste åren och vi ser fram emot att diskutera olika frågor med referensgruppen. Det kan bland annat handla om strategier och former för forskningskommunikation, pågående utvecklingsprojekt och omvärldsbevakning inom området, säger Mikael Jonsson, chef för kommunikationsavdelningen och ordförande i referensgruppen. 

Ledamöter i referensgruppen

 • Andreas Nord, docent i biologi, Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi
 • Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Lunds universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Anna-Karin Thorstensson, kommunikatör och enhetschef, forskningskommunikations- och pressenheten, Linköpings universitet
 • Christina Dahlgren Director Artium/Kulturchef, Linnéuniversitetet
 • Gustav Bohlin, utredare och biträdande generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet, fil. dr i naturvetenskapernas didaktik
 • Gustav Källstrand, programredaktör, Nobelprismuseet, fil. dr kulturhistoria
 • Jenny Björkman, samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond, fil. dr historia
 • Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Referensgruppen för forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

 2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 3. Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

  Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie ...