Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

Vetenskapsrådet har som ett av sina uppdrag att ansvara övergripande för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat. Den nya referensgruppen blir ett stöd i det arbetet.

I gruppen ingår forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser. De är verksamma vid lärosäten, forskningsfinansiärer, medier och andra organisationer, och har alla erfarenhet av forskningskommunikation och kunskapsdelning.

Den nya referensgruppen har inget specifikt uppdrag utan ska fungera allmänt rådgivande.

– Vetenskapsrådet har tagit flera initiativ inom området forskningskommunikation de senaste åren och vi ser fram emot att diskutera olika frågor med referensgruppen. Det kan bland annat handla om strategier och former för forskningskommunikation, pågående utvecklingsprojekt och omvärldsbevakning inom området, säger Mikael Jonsson, chef för kommunikationsavdelningen och ordförande i referensgruppen. 

Ledamöter i referensgruppen

 • Andreas Nord, docent i biologi, Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi
 • Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Lunds universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Anna-Karin Thorstensson, kommunikatör och enhetschef, forskningskommunikations- och pressenheten, Linköpings universitet
 • Christina Dahlgren Director Artium/Kulturchef, Linnéuniversitetet
 • Gustav Bohlin, utredare och biträdande generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet, fil. dr i naturvetenskapernas didaktik
 • Gustav Källstrand, programredaktör, Nobelprismuseet, fil. dr kulturhistoria
 • Jenny Björkman, samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond, fil. dr historia
 • Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Forum för forskningskommunikation 2023

  Vad innebär den snabba utvecklingen inom AI för forskningskommunikation och hur kommer det digitala kommunikationslandskapet förändras? AI är temat för årets forum för forskningskommunikation. Anmälan öppnar i september men det går att anmäla intress...

 2. Kan AI få Nobelpris?

  Välkommen till ett samtal på Nobelprismuseet och lyssna till forskare som diskuterar möjligheter, utmaningar och farhågor när AI får en allt viktigare roll inom forskningen.

 3. Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

  Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.