Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

Vetenskapsrådet har som ett av sina uppdrag att ansvara övergripande för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat. Den nya referensgruppen blir ett stöd i det arbetet.

I gruppen ingår forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser. De är verksamma vid lärosäten, forskningsfinansiärer, medier och andra organisationer, och har alla erfarenhet av forskningskommunikation och kunskapsdelning.

Den nya referensgruppen har inget specifikt uppdrag utan ska fungera allmänt rådgivande.

– Vetenskapsrådet har tagit flera initiativ inom området forskningskommunikation de senaste åren och vi ser fram emot att diskutera olika frågor med referensgruppen. Det kan bland annat handla om strategier och former för forskningskommunikation, pågående utvecklingsprojekt och omvärldsbevakning inom området, säger Mikael Jonsson, chef för kommunikationsavdelningen och ordförande i referensgruppen. 

Ledamöter i referensgruppen

 • Andreas Nord, docent i biologi, Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi
 • Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Lunds universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Anna-Karin Thorstensson, kommunikatör och enhetschef, forskningskommunikations- och pressenheten, Linköpings universitet
 • Christina Dahlgren Director Artium/Kulturchef, Linnéuniversitetet
 • Gustav Bohlin, utredare och biträdande generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet, fil. dr i naturvetenskapernas didaktik
 • Gustav Källstrand, programredaktör, Nobelprismuseet, fil. dr kulturhistoria
 • Jenny Björkman, samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond, fil. dr historia
 • Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Stärk kommunikationen om forskning

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

 3. Vetenskapsrådets kommunikationsbidrag

  Vetenskapsrådet utlyser ibland bidrag för kommunikationsaktiviteter som främjar dialog eller samverkan med grupper utanför akademin. Bidraget kan sökas av forskare som har ett pågående bidrag från oss.