Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya svenska projekt på ESS

Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudleverantör.

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att verka för att forskare i Sverige i högre grad deltar i uppbyggnaden och utvecklingen av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS. Tidigare har vi beviljat finansiering för förstudier av två svenska instrument, SAGA och HIBEAM. Under perioden 2021–2025 kommer en del av det svenska bidraget till ESS att användas till in-kind leveranser, det vill säga teknisk utrustning eller personal, från svenska universitet till ESS till en summa av 150 miljoner kronor.

FREIA-laboratoriet i Uppsala beviljades finansiering 2021. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering. Vid en ceremoni på ESS 19 januari 2023 undertecknades avtalen för dessa. Lunds universitet är huvudleverantör och i projekten ingår också forskare från Uppsala universitet, KTH och Lund Institute of advanced neutron and X-ray science (LINXS).

Giovanna Fragneto, Science Director på ESS, framhåller att det är med stor glädje ESS slutför dessa kontrakt.

– Lunds universitet är en mycket viktig samarbetspartner för ESS. Genom att kombinera våra olika expertiser kommer vi att skapa utmärkta experimentella möjligheter på ESS. Dessa projekt är också ett utmärkt tillfälle att stärka den lokala och regionala neutronvetenskapen och skapa ömsesidiga fördelar för Lunds universitet och ESS. Vi ser fram emot givande samarbeten, säger Giovanna Fragneto.

Viktor Öwall, som är vicerektor på Lunds universitet, instämmer.

– Vi är mycket glada över att se dessa in kind-kontrakt på plats och ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med ESS genom att engagera oss mer i den tekniska utvecklingen kring de vetenskapliga instrumenten. Detta engagemang utgör en naturlig brygga mellan vetenskap som använder neutroner, utveckling av instrumentering och labbtjänster och kommer också att skapa en miljö där studenter kan ta del av den spännande utvecklingen på ESS, säger Viktor Öwall.

Läs mer om projekten här

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsinfrastrukturer ska kunna få finansiering i 10 år

    Regeringen gör en ändring i Vetenskapsrådets instruktion som innebär att vi kan finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse under en längre period, från dagens 6 år till 10 år. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsikti...

  2. EU-medel till det svenska projektet Polar Connect

    Vetenskapsrådet har tillsammans med NORDUnet och Polarforskningssekretariatet beviljats EU-medel för den första delen i projektet Polar Connect. Målet är en fiberoptisk förbindelse i Arktis som knyter samman den nordiska regionen med Japan och Sydkor...

  3. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

Till toppen