Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya svenska projekt på ESS

Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudleverantör.

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att verka för att forskare i Sverige i högre grad deltar i uppbyggnaden och utvecklingen av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS. Tidigare har vi beviljat finansiering för förstudier av två svenska instrument, SAGA och HIBEAM. Under perioden 2021–2025 kommer en del av det svenska bidraget till ESS att användas till in-kind leveranser, det vill säga teknisk utrustning eller personal, från svenska universitet till ESS till en summa av 150 miljoner kronor.

FREIA-laboratoriet i Uppsala beviljades finansiering 2021. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering. Vid en ceremoni på ESS 19 januari 2023 undertecknades avtalen för dessa. Lunds universitet är huvudleverantör och i projekten ingår också forskare från Uppsala universitet, KTH och Lund Institute of advanced neutron and X-ray science (LINXS).

Giovanna Fragneto, Science Director på ESS, framhåller att det är med stor glädje ESS slutför dessa kontrakt.

– Lunds universitet är en mycket viktig samarbetspartner för ESS. Genom att kombinera våra olika expertiser kommer vi att skapa utmärkta experimentella möjligheter på ESS. Dessa projekt är också ett utmärkt tillfälle att stärka den lokala och regionala neutronvetenskapen och skapa ömsesidiga fördelar för Lunds universitet och ESS. Vi ser fram emot givande samarbeten, säger Giovanna Fragneto.

Viktor Öwall, som är vicerektor på Lunds universitet, instämmer.

– Vi är mycket glada över att se dessa in kind-kontrakt på plats och ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med ESS genom att engagera oss mer i den tekniska utvecklingen kring de vetenskapliga instrumenten. Detta engagemang utgör en naturlig brygga mellan vetenskap som använder neutroner, utveckling av instrumentering och labbtjänster och kommer också att skapa en miljö där studenter kan ta del av den spännande utvecklingen på ESS, säger Viktor Öwall.

Läs mer om projekten här

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  2. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...

  3. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett sex nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2023–2025. Björn O. Nilsson fortsätter som ordförande.