Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 2023.

Vilka lärdomar kan vi dra av Horisont 2020? Vad behövs det mer eller mindre av i nuvarande ramprogram Horisont Europa? Och vilka inspel är viktiga för den kommande strategiska planen för Horisont Europa 2025–2027? Nu går det att tycka till om EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Vetenskapsrådet svarar på EU-kommissionens konsultation utifrån erfarenheten som deltagare i flera partnerskapsprogram och vår roll som expertmyndighet inom forskningspolitiska frågor med NCP-ansvar (nationell kontaktpunkt) inom flera områden.

‒ Jag hoppas att fler aktörer inom forskarsamhället deltar i konsultationen. EU är en integrerad del i den svenska forskningspolitiken och det är viktigt att ramprogrammet och de nationella systemen utformas så att de kan stärka varandra. Genom att delta har man chans att påverka utformningen av framtidens ramprogram så att det skapar de rätta förutsättningarna för ett stärkt svenskt deltagande, säger Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik på Vetenskapsrådet.

Under våren kommer Vetenskapsrådet också att påbörja ett arbete med att identifiera vilka policyfrågor inom Horisont Europa som är extra viktiga för svensk grundforskning och svenska forskningsinfrastrukturer. Underlaget blir ett stöd både i Vetenskapsrådets expertuppdrag inom Horisont Europas programkommittéer och för den vägvalsrapport som Vetenskapsrådet ska färdigställa under våren och som är en del i inspelet till regeringens forskningspolitiska proposition 2024.

Konsultationen är öppen till och med 23 februari.

Läs mer om konsultationen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationell strategi för svenskt deltagande i Horistont Europa 2021–2027 Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets arbete inom EU:s ramprogram

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...