Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 2023.

Vilka lärdomar kan vi dra av Horisont 2020? Vad behövs det mer eller mindre av i nuvarande ramprogram Horisont Europa? Och vilka inspel är viktiga för den kommande strategiska planen för Horisont Europa 2025–2027? Nu går det att tycka till om EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Vetenskapsrådet svarar på EU-kommissionens konsultation utifrån erfarenheten som deltagare i flera partnerskapsprogram och vår roll som expertmyndighet inom forskningspolitiska frågor med NCP-ansvar (nationell kontaktpunkt) inom flera områden.

‒ Jag hoppas att fler aktörer inom forskarsamhället deltar i konsultationen. EU är en integrerad del i den svenska forskningspolitiken och det är viktigt att ramprogrammet och de nationella systemen utformas så att de kan stärka varandra. Genom att delta har man chans att påverka utformningen av framtidens ramprogram så att det skapar de rätta förutsättningarna för ett stärkt svenskt deltagande, säger Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik på Vetenskapsrådet.

Under våren kommer Vetenskapsrådet också att påbörja ett arbete med att identifiera vilka policyfrågor inom Horisont Europa som är extra viktiga för svensk grundforskning och svenska forskningsinfrastrukturer. Underlaget blir ett stöd både i Vetenskapsrådets expertuppdrag inom Horisont Europas programkommittéer och för den vägvalsrapport som Vetenskapsrådet ska färdigställa under våren och som är en del i inspelet till regeringens forskningspolitiska proposition 2024.

Konsultationen är öppen till och med 23 februari.

Läs mer om konsultationen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationell strategi för svenskt deltagande i Horistont Europa 2021–2027 Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets arbete inom EU:s ramprogram

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

  3. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...