Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 2023.

Vilka lärdomar kan vi dra av Horisont 2020? Vad behövs det mer eller mindre av i nuvarande ramprogram Horisont Europa? Och vilka inspel är viktiga för den kommande strategiska planen för Horisont Europa 2025–2027? Nu går det att tycka till om EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Vetenskapsrådet svarar på EU-kommissionens konsultation utifrån erfarenheten som deltagare i flera partnerskapsprogram och vår roll som expertmyndighet inom forskningspolitiska frågor med NCP-ansvar (nationell kontaktpunkt) inom flera områden.

‒ Jag hoppas att fler aktörer inom forskarsamhället deltar i konsultationen. EU är en integrerad del i den svenska forskningspolitiken och det är viktigt att ramprogrammet och de nationella systemen utformas så att de kan stärka varandra. Genom att delta har man chans att påverka utformningen av framtidens ramprogram så att det skapar de rätta förutsättningarna för ett stärkt svenskt deltagande, säger Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik på Vetenskapsrådet.

Under våren kommer Vetenskapsrådet också att påbörja ett arbete med att identifiera vilka policyfrågor inom Horisont Europa som är extra viktiga för svensk grundforskning och svenska forskningsinfrastrukturer. Underlaget blir ett stöd både i Vetenskapsrådets expertuppdrag inom Horisont Europas programkommittéer och för den vägvalsrapport som Vetenskapsrådet ska färdigställa under våren och som är en del i inspelet till regeringens forskningspolitiska proposition 2024.

Konsultationen är öppen till och med 23 februari.

Läs mer om konsultationen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Nationell strategi för svenskt deltagande i Horistont Europa 2021–2027 Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets arbete inom EU:s ramprogram

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nationellt forskningsprogram om segregation lanserar strategisk forskningsagenda och ny utlysning

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

    Forskning för att stärka människors livschanser Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser...

  3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

    Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott. Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga akt...