Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet, ERC, och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

Under 2022 ägde två utlysningar rum. Den andra utlysningen, ERC PoC2, hade totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den tredje och sista omgången kommit. Totalt får 90 forskare från 18 olika länder bidrag. Sex av dem är verksamma vid svenska lärosäten.

Chalmers tekniska högskola

 • Maria Asplund med projektet: ProBER, Personalined Bioelectronics for Epithelial Repair

Göteborgs universitet

 • Giovanni Volpe med projektet: IFLAI, Virtual tissue staining by deep learning

Linköpings universitet

 • Feng Gao med projektet: Cremoso, Cost-Effective Charge-Transport Materials for New-Generation Solar Cells

Lunds universitet

 • Filipe Pereira med projektet: NeoIDC, Neoantigen Identification with Dendritic Cell Reprogramming
 • Charlotte Ling med projektet: Proceed, Pharmacoepigenetics for precision medicine in type 2 diabetes

Uppsala universitet

 • Gabriele Messori: ICE-MOT, Impacts of Climate Extremes from Mining of Online Texts

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats..

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

  Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

 2. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...

 3. Intervjuträning ERC 2023 Synergy Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.