Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

12 forskare i Sverige får ERC Consolidator Grant 2022

Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. 12 av forskarna som får bidrag är verksamma vid ett svenskt lärosäte, majoriteten av dem forskar inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare som har en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare, 7–12 år efter avlagd doktorsexamen. Bidraget är i genomsnitt på två miljoner euro under fem år. 

Totalt 321 forskare från 18 europeiska länder får nu dela på 657 miljoner euro för att bedriva spetsforskning. Bland de 12 forskarna i Sverige som får bidraget är två verksamma inom life science och tio inom naturvetenskap och teknikvetenskap (Physical and Engineering Sciences).

Utöver dessa 12 forskare har fyra forskare från svenska lärosäten fått högsta betyg (A) på ansökan och placerats på reservlistan. Ytterligare 17 fick högsta betyg men hamnade i kategorin "unfunded A", det vill säga utanför budgeten.

Beviljade forskningsprojekt

Chalmers

 • Annika Lang med projektet: StochMan, Time-Evolving Stochastic Manifolds
 • Witlef Wieczorek med projektet: SuperQLev, Entanglement of an array of massive, magnetically levitated superconducting microparticles on a chip

Karolinska institutet

 • Simon Elsässer med projektet: ChromaDYN, Quantitative multimodal pulse-and-label time-resolved chromatin maps

Kungliga tekniska högskolan

 • Shervin Bagheri med projektet: LUBFLOW, Lubricant-infused surfaces in sUrfactant- and Bacteria-laden turbulent FLOWs

Linköpings universitet

 • Magnus Jonsson med projektet: VisDOM, Visible Dynamic organic Optical Metasurfaces
 • Johanna Rosén med projektet: MULTI2D, A Research Platform Addressing Outstanding Research Challenges for Nanoscale Design and Engineering of Multifunctional 2D Materials
 • Klas Tybrandt med projektet: ExpandNeuro, In Situ Expandable Ultra-Soft and Stretchable Neural Probe Clusters

Lunds universitet

 • Martin Bech med projektet: AXES Histo, Advanced X-ray Energy-sensitive Microscopy for Virtual Histology
 • Ville Maisi med projektet: QPHOTON, Microwave Quantum Photonics for Quantum Technology and Fundamental Physics

Stockholms universitet

 • Jamie De La Cruz Rodriguez med projektet: MAGHEAT, Understanding energy deposition in the solar chromosphere
 • Wei-Li Hong med projektet: MadSilica, Silicate alteration in marine sediments: kinetics, pathway, and dependency

Uppsala universitet

 • Annica Black-Schaffer med projektet: SUPERLAND, A new SUPERconducting LANDscape: using nanoscale inhomogeneity for enhanced superconductivity

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

ERC Consolidator Grant utlyses en gång per år. Sista ansökningsdag för 2023 års utlysning är 2 februari.

Sverige och ERC Consolidator Grant över tid

De senaste fem åren har 64 forskare vid svenska lärosäten fått bidraget.

Stapeldiagram över antal bidrag per ämnesområde och år.

Antal beviljade bidrag (ERC Consolidator Grant) per ämnesområde och år. Källa: ERC

Vetenskapsrådet arbetar för att fler ska söka ERC-bidrag

Vetenskapsrådet stödjer forskare som ansöker om bidrag från ERC på olika sätt. Vi arrangerar bland annat webbinarier för att förbereda forskare vid svenska lärosäten inför intervjun med ERC:s panel, och digitala informationsmöten inför kommande utlysningar.

Om du har frågor, kontakta Anethe Mansén, nationell kontaktperson (NCP) för ERC: anethe.mansen@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Sex forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den sista utlysningen 2022. Sex forskare i Sverige finns med bland bidragsmottagarna.

 2. Informationsmöte om ERC Advanced Grant

  Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen ERC Advanced Grant (ERC-2023-AdG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

 3. Intervjuträning för ERC Advanced Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced Grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.