Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Agenda pekar ut riktningen för nationellt forskningsprogram om brottslighet

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott.

Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt. Den har tagits fram av Vetenskapsrådet i samråd med berörda aktörer.

Agendan pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Skapa mötesplatser för forskare och praktiker om kunskapsbehov inom brottslighet.
 • Initiera forskning och stödja forskningsfältets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörandet och spridningen av forskningen för en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår även en forskningsöversikt inom kriminologi, en beskrivning av vilka forskningsfinansiärer och aktörer som är verksamma inom området samt en kartläggning över projekt med relevans för brottslighet som finansierats under perioden 2015–2022.

Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Utlysning öppnar 1 februari

Den 1 februari öppnar Vetenskapsrådet en ny utlysning inom programmet: bidrag till forskningsmiljö om brottslighet. Bidraget är till för att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar och att skapa långsiktighet. Det kan sökas av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt. Den första utlysningen inom programmet – projektbidrag – genomfördes förra året.

Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet

Vetenskapsrådet ansvarar för sex nationella forskningsprogram

Vetenskapsrådet, Formas och Forte har i uppdrag av regeringen att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget utökats till totalt 13 program, alla med olika inriktningar. Vetenskapsrådet ansvarar för sex av dessa.

Alla program är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område. Varje program samlar forskningsfinansiärer, forskningsutförare och samhällsaktörer som med gemensamma krafter ska arbeta för att öka förutsättningarna för att komma till rätta med de samhällsutmaningar som regeringen har pekat ut.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Nevra Biltekin

nevra.biltekin@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Samtal om hatbrott

  Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott står i fokus för diskussioner mellan forskare och praktiker på detta seminarium. Dessutom presenteras Brottsförebyggande rådets senaste statistik kring hatbrott. Seminariet riktar sig till po...

 2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

  Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott. Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga akt...

 3. Projektbidrag för forskning om brottslighet

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskning om brottslighet. Totalt beviljar vi nästan 47 miljoner kronor för åren 2022–2025.