Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Internationellt samarbete om jämställdhet, GENDER-NET Plus, summeras på konferens

Nu går det sexåriga samarbetet GENDER-NET Plus mot sitt slut. Resultatet från de finansierade forskningsprojekten och övriga aktiviteter inom samarbetet presenteras på en konferens i Bryssel 13–14 februari. Konferensen går att följa online.

GENDER-NET Plus är ett internationellt samarbete för att främja inkludering av köns- och genusperspektiv i forskning och innovation. Samarbetet startade 2017 inom det dåvarande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020.

Inom samarbetet har en gemensam transnationell utlysning genomförts där Vetenskapsrådet finansierade svenskt deltagande med 28 miljoner kronor.

GENDER-NET Plus har också genomfört olika aktiviteter för att främja jämställdhet inom forskningsfinansiering. 2022 publicerades en policy breif med rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet ledde arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Nu går det sexåriga samarbetet mot sitt slut och resultatet från forskningsprojekten och övriga aktiviteter inom GENDER-NET Plus presenteras på en konferens i Bryssel. Konferensen går att följa online och spelas även in.

Forskningsprojekten har alla ett köns-, genus- eller intersektionellt perspektiv inom områden som hälsa, åldrande, könsbaserat våld och klimatförändringar. Svenska deltagare finns med i 10 av de totalt 13 projekten.

Läs om projekten på samarbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till konferensen Länk till annan webbplats.

Läs rekommendationerna för ökad jämställdhet inom forskningsfinansiering: Promoting Gender Equality in Research Funding

GENDET-NET Plus – ett samarbete inom Horisont 2020

GENDER-NET Plus startade 2017 inom EU:s dåvarande ramprogram för forskning och utveckling, Horisont 2020. I samarbetet deltar 16 forskningsfinansiärer från 11 europeiska länder samt Kanada och Israel.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.

  2. Vetenskapsrådet finansierar reserver från Marie Sklodowska Curie Post Doctoral European Fellowship

    Forskare som har blivit högt rankade som reserver och fått ett Seal of Excellence i EU:s utlysning Post Doctoral European Fellowship 2023 kan få medel från Vetenskapsrådet. Det gäller forskare som har en svensk medelsförvaltare.

  3. High Level Conference on Science Communication

    12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

Till toppen