Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Internationellt samarbete om jämställdhet, GENDER-NET Plus, summeras på konferens

Nu går det sexåriga samarbetet GENDER-NET Plus mot sitt slut. Resultatet från de finansierade forskningsprojekten och övriga aktiviteter inom samarbetet presenteras på en konferens i Bryssel 13–14 februari. Konferensen går att följa online.

GENDER-NET Plus är ett internationellt samarbete för att främja inkludering av köns- och genusperspektiv i forskning och innovation. Samarbetet startade 2017 inom det dåvarande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020.

Inom samarbetet har en gemensam transnationell utlysning genomförts där Vetenskapsrådet finansierade svenskt deltagande med 28 miljoner kronor.

GENDER-NET Plus har också genomfört olika aktiviteter för att främja jämställdhet inom forskningsfinansiering. 2022 publicerades en policy breif med rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet ledde arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Nu går det sexåriga samarbetet mot sitt slut och resultatet från forskningsprojekten och övriga aktiviteter inom GENDER-NET Plus presenteras på en konferens i Bryssel. Konferensen går att följa online och spelas även in.

Forskningsprojekten har alla ett köns-, genus- eller intersektionellt perspektiv inom områden som hälsa, åldrande, könsbaserat våld och klimatförändringar. Svenska deltagare finns med i 10 av de totalt 13 projekten.

Läs om projekten på samarbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till konferensen Länk till annan webbplats.

Läs rekommendationerna för ökad jämställdhet inom forskningsfinansiering: Promoting Gender Equality in Research Funding

GENDET-NET Plus – ett samarbete inom Horisont 2020

GENDER-NET Plus startade 2017 inom EU:s dåvarande ramprogram för forskning och utveckling, Horisont 2020. I samarbetet deltar 16 forskningsfinansiärer från 11 europeiska länder samt Kanada och Israel.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet nominerar 158 kvinnliga forskare till internationell databas

    AcademiaNet är en databas som synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med...

  2. Open science – from policy to practice

    Välkommen till ”Open Science – From Policy to Practice” – en konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frågor som rör öppen vetenskap. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och intressenter från hela Europa och ...

  3. Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

    EU-kommissionen har via initiativet MSCA4Ukraine beslutat att ge 124 doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex av forskarna tas emot av svenska lärosäten.