Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

EU-kommissionen har via initiativet MSCA4Ukraine beslutat att ge 124 doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex av forskarna tas emot av svenska lärosäten.

Lärosäten och organisationer runt om i Europa kunde i höstas ansöka om medel via MSCA4Ukraine för att anställa doktorander eller forskare på flykt från Ukraina. Bakom initiativet står bland annat EU-kommissionen, via programmet Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA), och Scholars at Risk (SAR), ett internationellt nätverk som stödjer forskare i riskzonen.

Experter från fler än 45 länder har deltagit i bedömningen av de totalt 403 ansökningarna som kom in. Majoriteten av ansökningarna gällde kvinnliga forskare på postdoktornivå.

De 124 forskarna som får stöd via initiativet kommer att vara verksamma i 21 olika länder, varav sex i Sverige. Projekten spänner över alla vetenskapsområden, de flesta inom life science, humaniora och samhällsvetenskap samt kemi.

I Sverige är det Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet som står som värdorganisationer.

Följande projekt kommer starta vid svenska lärosäten:

 • Carbon-induced corrosion in dual atmosphere relevant for SOFC/SOEC
 • Dialogues, disputes and battles: propaganda during the Great Northern War 1700–1721
 • Deciphering the role of sodium butyrate on the enteric
 • Genomic composition of Ukrainian apple germplasm
 • Plants do not respect political borders: development of a unified classification system for conservation management
 • Nanometre-scale emittance electron beams for laboratory X-ray Free-Electron Laser

Läs mer om resultatet från utlysningen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Vetenskapsrådet har en nationell kontaktperson för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA).

Om du har frågor om programmet, kontakta Isabel Della Casa Lindberg: Isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Två forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

  Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den första utlysningen 2023. Två forskare med en svensk värdinstitution finns med bland bidragsmottagarna.

 2. Sök till RÅC 2023 sommarskola

  Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller senior masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “Cutting-edge Neutron and X-ray Researc...

 3. Sök MSCA Postdoctoral Fellowships

  Nu har 2023 års utlysning av Postdoctoral Fellowships öppnat inom Marie Skłodowska Curie-åtgärder. Sista ansökningsdag är 13 september. Utlysningen riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen för högst åtta år sedan.