Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

EU-kommissionen har via initiativet MSCA4Ukraine beslutat att ge 124 doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex av forskarna tas emot av svenska lärosäten.

Lärosäten och organisationer runt om i Europa kunde i höstas ansöka om medel via MSCA4Ukraine för att anställa doktorander eller forskare på flykt från Ukraina. Bakom initiativet står bland annat EU-kommissionen, via programmet Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA), och Scholars at Risk (SAR), ett internationellt nätverk som stödjer forskare i riskzonen.

Experter från fler än 45 länder har deltagit i bedömningen av de totalt 403 ansökningarna som kom in. Majoriteten av ansökningarna gällde kvinnliga forskare på postdoktornivå.

De 124 forskarna som får stöd via initiativet kommer att vara verksamma i 21 olika länder, varav sex i Sverige. Projekten spänner över alla vetenskapsområden, de flesta inom life science, humaniora och samhällsvetenskap samt kemi.

I Sverige är det Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet som står som värdorganisationer.

Följande projekt kommer starta vid svenska lärosäten:

 • Carbon-induced corrosion in dual atmosphere relevant for SOFC/SOEC
 • Dialogues, disputes and battles: propaganda during the Great Northern War 1700–1721
 • Deciphering the role of sodium butyrate on the enteric
 • Genomic composition of Ukrainian apple germplasm
 • Plants do not respect political borders: development of a unified classification system for conservation management
 • Nanometre-scale emittance electron beams for laboratory X-ray Free-Electron Laser

Läs mer om resultatet från utlysningen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Vetenskapsrådet har en nationell kontaktperson för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder (MSCA).

Om du har frågor om programmet, kontakta Isabel Della Casa Lindberg: Isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

  Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

 2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

  EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

 3. COST Joint-Nordic Information Day

  Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.