Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Så kan svensk forskning inom kvantteknologi stärkas

Kvantteknologin kommer att påverka hela samhället och det görs stora investeringar inom området över hela världen. Svensk forskning inom kvantteknologi är stark, men med bättre nationell koordinering och prioritering kan vi maximera nyttan och möjligheterna inom området. Nu har flera svenska aktörer gått samman och tagit fram en svensk kvantagenda.

Kvantteknologi bygger på att vi kan kontrollera och manipulera till exempel enstaka atomer och fotoner (ljuspartiklar). Teknologin delas vanligtvis in i fyra delområden: kvantdatorer, kvantsimulatorer, kvantkommunikation och kvantsensorer, och förväntas påverka och förändra flera samhällsområden, till exempel informationsteknologi, hälsa, energisystem, finans och försvar.

Det görs för närvarande stora investeringar i kvantteknologi över hela världen. För att stärka Sveriges förutsättningar för samordning och gemensamma prioriteringar inom området har Vetenskapsrådet tillsammans med Rise, Swelife, Vinnova och Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT) arbetat fram en svensk kvantagenda.

Agendan ger en bild av hur området ser ut i Sverige idag och vad som behöver göras för att främja utvecklingen och stärka Sveriges position. Med undantag för WACQT bedrivs mycket av den svenska forskningen inom området i förhållandevis små projekt, och konkurrensen om kompetens är mycket hård. Agendan underlättar även bedömningen av vilka internationella initiativ Sverige ska engagera sig i och utgör en grund för fortsatta samtal om koordinerade prioriteringar för en stark svensk forskning inom kvantteknologi. Målet är att gå från spridda punktinsatser till att agera och investera strategiskt, så att de satsade medlen används optimalt.

Nio prioriterade områden för att stärka Sveriges position inom kvantteknologi

 • Utveckla en svensk nationell målsättning och strategi för kvantteknologi.
 • Samordna verksamheten inom kvantteknologi.
 • Öka stödet till utbildning i kvantteknologi.
 • Öka stödet till forskningsinfrastrukturer inom området.
 • Säkerställa långsiktigt ekonomiskt stöd till kvantforskning.
 • Förstärka möjligheterna för kvantinnovation.
 • Identifiera tillämpningar och samverkan med industrin.
 • Utveckla kvantstandarder på internationell nivå.
 • Främja nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete.

Den gemensamma kvantagendan överlämnades till regeringen 22 mars.

Läs nyheten och rapporten ”En svensk kvantagenda” på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Kvantteknologin kan delas in i fyra delområden

 • Kvantdatorer: har potential att utföra beräkningar som en klassisk dator inte kan, inklusive att lösa svåra optimeringsproblem, till exempel inom logistik, DNA-sekvensering och maskininlärning.
 • Kvantsimulering: kvantsimuleringar av komplexa molekyler kan hjälpa oss att utveckla nya läkemedel, eller katalysatorer. Det kan också hjälpa oss att designa nya material.
 • Kvantkommunikation: använder sammanflätade tillstånd för att skicka meddelanden som inte kan avlyssnas. I det längre perspektivet diskuteras ett nytt internet byggt för kvantinformation, ett kvantinternet.
 • Kvantsensorer: kan möjliggöra betydligt mer exakta mätningar. Bättre atomur som används i GPS är ett exempel, sensorer för medicinsk diagnostik är ett annat.

Källa: Vinnova

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Storskaliga beräkningsresurser

  Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

 2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

 3. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.