Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet nominerar 158 kvinnliga forskare till internationell databas

AcademiaNet är en databas som synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med 158 nya namn.

AcademiaNet innehåller idag uppgifter om 3700 kvinnliga forskare inom olika forskningsområden och från olika länder. Databasen lanserades 2010 för att synliggöra framstående kvinnliga forskare och därmed göra det enklare att rekrytera kvinnor till höga positioner. Bakom nomineringarna står europeiska forskningsfinansiärer och institutioner. Det främsta urvalskriteriet för att kunna bli nominerad är ”enastående akademiska meriter” inom det egna fältet, så som priser, medlemskap i prestigefulla akademiska sammanslutningar, vetenskapliga publiceringar och patent.

I år är det fjärde gången som Vetenskapsrådet nominerar forskare till AcademiaNet. Bland de nominerade finns huvudsekreterare, ledamöter i vår styrelse och våra ämnesråd, råd och kommittéer samt ordföranden i Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Majoriteten är dock forskare i Sverige som har fått medel från Vetenskapsrådet och höga betyg på sin ansökan.

Vetenskapsrådet nominerar även ledamöter från Sveriges unga akademi, Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

De 158 forskarna som vi nominerar i år kommer inom kort, och efter samtycke, att vara sökbara i databasen med namn, en kort profiltext med vetenskapliga meriter och kontaktuppgifter.

Databasen har funnits sedan 2010

AcademiaNet startade i Tyskland 2010 av Robert Bosch Stiftung och förlaget Spektrum der Wissenschaft. Sedan 2020 administreras databasen av Swiss National Science Foundation, SNSF, med finansiellt stöd från ett internationellt nätverk av vetenskapliga och akademiska institutioner, däribland Vetenskapsrådet.

Det kostar inget att använda AcademiaNet, men för att komma åt forskarnas kontaktuppgifter behövs ett konto.

Databasen AcademiaNet Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

  3. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.