Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet nominerar 158 kvinnliga forskare till internationell databas

AcademiaNet är en databas som synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med 158 nya namn.

AcademiaNet innehåller idag uppgifter om 3700 kvinnliga forskare inom olika forskningsområden och från olika länder. Databasen lanserades 2010 för att synliggöra framstående kvinnliga forskare och därmed göra det enklare att rekrytera kvinnor till höga positioner. Bakom nomineringarna står europeiska forskningsfinansiärer och institutioner. Det främsta urvalskriteriet för att kunna bli nominerad är ”enastående akademiska meriter” inom det egna fältet, så som priser, medlemskap i prestigefulla akademiska sammanslutningar, vetenskapliga publiceringar och patent.

I år är det fjärde gången som Vetenskapsrådet nominerar forskare till AcademiaNet. Bland de nominerade finns huvudsekreterare, ledamöter i vår styrelse och våra ämnesråd, råd och kommittéer samt ordföranden i Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Majoriteten är dock forskare i Sverige som har fått medel från Vetenskapsrådet och höga betyg på sin ansökan.

Vetenskapsrådet nominerar även ledamöter från Sveriges unga akademi, Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

De 158 forskarna som vi nominerar i år kommer inom kort, och efter samtycke, att vara sökbara i databasen med namn, en kort profiltext med vetenskapliga meriter och kontaktuppgifter.

Databasen har funnits sedan 2010

AcademiaNet startade i Tyskland 2010 av Robert Bosch Stiftung och förlaget Spektrum der Wissenschaft. Sedan 2020 administreras databasen av Swiss National Science Foundation, SNSF, med finansiellt stöd från ett internationellt nätverk av vetenskapliga och akademiska institutioner, däribland Vetenskapsrådet.

Det kostar inget att använda AcademiaNet, men för att komma åt forskarnas kontaktuppgifter behövs ett konto.

Databasen AcademiaNet Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

  2. Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

    Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.

  3. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

    En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...