Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök MSCA Postdoctoral Fellowships

Nu har 2023 års utlysning av Postdoctoral Fellowships öppnat inom Marie Skłodowska Curie-åtgärder. Sista ansökningsdag är 13 september. Utlysningen riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen för högst åtta år sedan.

Marie Skłodowska Curie-åtgärder (Marie Skłodowska Curie Actions, MSCA) är ett arbetsprogram inom Horisont Europa som främjar forskning, innovation och forskares karriärmöjligheter genom att erbjuda mobilitet och utbildning för doktorander och postdoktorer. Det är mobilitet som är i fokus, både rörlighet mellan länder och mellan akademi och näringsliv.

Nu har utlysningen Postdoktoral Fellowships öppnat där det finns medel att söka för att arbeta i ett annat land under en period. Utlysningen har två inriktningar: European postdoctoral fellowships och Global postdoctoral fellowship. Båda är öppna för forskare inom alla ämnesområden och budgeten är på mer än 260 miljoner euro. Sista ansökningsdag är 13 september 2023. 

European postdoctoral fellowships (MSCA-PF)

Riktar sig till disputerade forskare som har max åtta års forskarerfarenhet efter avlagd doktorsexamen. Denna inriktning gäller flytt till ett europeiskt medlemsland eller mobilitet inom EU under 1–2 år.

Global postdoctoral fellowship (MSCA-GF)

Riktar sig till forskare som har vistats en längre tid i Europa eller ett associerat land och har uppehållstillstånd där. Denna inriktning gäller flytt till ett icke associerat tredje land under 1–2 år för att bedriva ett forskningsprojekt, med en återvändande fas till ett europeiskt medlemsland eller ett associerat land.

Läs mer om MSCA Postdoktoral Fellowships och de båda inriktningarna på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Kontakt

Nationell kontaktperson (NCP) för Marie Skłodowska Curie-åtgärder

Isabel Dellacasa Lindberg

isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Kris är temat för ny internationell utlysning inom humaniora

    Den 26 maj öppnar utlysningen Crisis – perspectives from the humanities. Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken CHANSE och HERA. Forskare vid svenska lärosäten ansöker även via Vetenskapsrådet. Utlysningstexten publiceras hos oss 31...

  2. Två forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

    Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i den första utlysningen 2023. Två forskare med en svensk värdinstitution finns med bland bidragsmottagarna.

  3. Ny internationell utlysning om välbefinnande

    Den 26 maj öppnar utlysningen Enhancing well-being for the future . Bakom utlysningen står de europeiska forskningsnätverken NORFACE och CHANSE. Vetenskapsrådet och Forte finansierar forskare vid svenska lärosäten som vill delta.