Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök MSCA Postdoctoral Fellowships

Nu har 2023 års utlysning av Postdoctoral Fellowships öppnat inom Marie Skłodowska Curie-åtgärder. Sista ansökningsdag är 13 september. Utlysningen riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen för högst åtta år sedan.

Marie Skłodowska Curie-åtgärder (Marie Skłodowska Curie Actions, MSCA) är ett arbetsprogram inom Horisont Europa som främjar forskning, innovation och forskares karriärmöjligheter genom att erbjuda mobilitet och utbildning för doktorander och postdoktorer. Det är mobilitet som är i fokus, både rörlighet mellan länder och mellan akademi och näringsliv.

Nu har utlysningen Postdoktoral Fellowships öppnat där det finns medel att söka för att arbeta i ett annat land under en period. Utlysningen har två inriktningar: European postdoctoral fellowships och Global postdoctoral fellowship. Båda är öppna för forskare inom alla ämnesområden och budgeten är på mer än 260 miljoner euro. Sista ansökningsdag är 13 september 2023. 

European postdoctoral fellowships (MSCA-PF)

Riktar sig till disputerade forskare som har max åtta års forskarerfarenhet efter avlagd doktorsexamen. Denna inriktning gäller flytt till ett europeiskt medlemsland eller mobilitet inom EU under 1–2 år.

Global postdoctoral fellowship (MSCA-GF)

Riktar sig till forskare som har vistats en längre tid i Europa eller ett associerat land och har uppehållstillstånd där. Denna inriktning gäller flytt till ett icke associerat tredje land under 1–2 år för att bedriva ett forskningsprojekt, med en återvändande fas till ett europeiskt medlemsland eller ett associerat land.

Läs mer om MSCA Postdoktoral Fellowships och de båda inriktningarna på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Kontakt

Nationell kontaktperson (NCP) för Marie Skłodowska Curie-åtgärder

Isabel Dellacasa Lindberg

isabel.dellacasa.lindberg@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

    Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

  2. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

    EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

  3. Intervjuträning ERC Starting Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.