Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Sök till RÅC 2023 sommarskola

Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller senior masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “Cutting-edge Neutron and X-ray Research for a Sustainable Future”. Sista ansökningsdag är 17 maj 2023.

RÅC 2023 International Summer School utlyser upp till 25 platser till unga forskare vid svenska lärosäten. De som antas får ett stipendium som täcker kostnader för mat och logi. Deltagarna i sommarskolan kommer från Tyskland och Sverige, och hemvisten för sommarskolans roterar årligen mellan partnerländerna.

En av de främsta målsättningarna med sommarskolan, som i år äger rum i Lüneburg, Tyskland, är att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen hos nästa generations forskare, inte minst när det gäller att använda sig av avancerade forskningsinfrastrukturer.

Inbjudna att söka är:

 • Masterstudenter i slutfasen av sin mastersutbildning
 • Doktorander
 • Postdoktorer

Ansökan ska innehålla:

 • Ett CV
 • En motivering (en A4-sida) till varför du ska få stipendiet, delta i skolan och hur detta kommer att stödja ditt fortsatta arbete
 • Ett stödbrev (max en A4-sida)

Mejla anmälan till RAC2023@vr.se

Sista ansökningsdatum är 15 juni 2023. (Observera att datum är framskjutet, tidigare var det 17 maj.)

Ansökningarna kommer att utvärderas av RÅC Swedish Summer School Committee och huvudsekreteraren för NT. Nomineringen / godkännandet av sökande kommer att baseras på akademiska prestationer, erfarenhet av forskning och utbildning och hänsyn till könsfördelning kommer att tas.

Läs mer om sommarskolan Länk till annan webbplats.

En del av Röntgen-Ångström-Cluster

Röntgen-Ångström International Summer School ryms inom ramarna för det svensk-tyska vetenskapliga samarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, Röntgen-Ångström Cluster (RÅC). Syftet med samarbetet är att stärka forskning som använder neutroner och synkrotronljus, samt att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer som redan finns eller planeras inom området. Vetenskapsrådet är handläggande myndighet för RÅC.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Har du frågor om utlysningen?

RAC2023@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

  Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

 2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

  Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

 3. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

  EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.