Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

Det finns idag ett antal sjukdomar som bara drabbar flickor och kvinnor. Kvinnor är dessutom överrepresenterade bland patienter när det gäller till exempel psykisk ohälsa, migrän och autoimmuna sjukdomar. Forte har fått i uppdrag från regeringen att i samarbete med Vetenskapsrådet identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov inom kvinnors hälsa. Kvinnors hälsa är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsfält, och analysen ska omfatta såväl folkhälsan bland kvinnor, specifika kvinnosjukdomar samt hälsorisker kopplade till kvinnors livssituation.

Madeleine Durbeej-Hjalt, som är huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet, välkomnar uppdraget.

– En analys av omfattningen av kunskaps- och forskningsbehovet inom kvinnors hälsa är viktig, liksom att utreda vilka hinder inom forskningen som finns och hur forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar kan stimuleras. I analysen behöver vi ta hänsyn till att kvinnor och flickor utgör en stor och heterogen grupp.

En referensgrupp med experter är knuten till projektet. Just nu samlar Vetenskapsrådet och Forte in synpunkter om kunskapsluckor och forskningsbehov från forskare inom olika discipliner och från representanter från berörda myndigheter, professioner och intresseorganisationer. Synpunkter om lämpliga bidragsformer att utlysa samlas också in.

Analysen ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas. Förslaget kommer att inkludera såväl inriktning som bidragsformer, budget och tidshorisonter. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet den 1 november 2023.

Läs mer om uppdraget på Fortes webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.